Mestna občina Velenje sklep glede prestrukturiranja premogovnih regij naslovila tudi na Vlado Republike Slovenije

Mestna občina Velenje je na Vlado Republike Slovenije in pristojna ministrstva poslala dopis s Sklepom o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do predloga Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki so ga sprejeli svetnice in svetniki Sveta Mestne občine Velenje. Na izpostavljena vprašanja, ki so jih opredelili v Sklepu, pričakujejo odgovore.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je na seji Sveta MO Velenje dejal da je strategija ključni dokument za prihodnost te regije in da v lokalni skupnosti ne bodo ničesar prepustili naključju. »Prestrukturiranje je priložnost za razvoj Velenja, za mlade in da skupaj ustvarimo dodano vrednost za vse generacije, pri čemer je potrebno upoštevati lokalne potrebe, sposobnosti in zmožnosti, ki izhajajo iz naše regije. Odgovorno ravnanje države je sedaj bistvenega pomena. Strategija je prvi korak k začetku postopka prestrukturiranja, seveda ob podpori države, evropske skupnosti ter vseh, ki imajo možnost vplivati na našo dolino« je še dodal Dermol.

Vir: MO Velenje

Objavljeno: 02-11-2020