AVTOBUSNI PREVOZI – Mestni promet

S strani avtobusnega prevoznika APS smo bili obveščeni, da je podjetje VOC, d. d., začelo s sanacijo vozišča na Partizanski cesti v Pesju (v smeri proti Šoštanju – od križišča v Pesju do krožišča pri Esotechu). Dela bodo obsegala sanacijo celotne voziščne konstrukcije, obnovo vodovoda, kanalizacije in preplastitev kolesarske steze ter pločnika. Sanacija bo zaključena predvidoma do konca letošnjega leta.

V povezavi s tem bo moten mestni avtobusni promet in sicer bo lahko prihajalo do krajših časovnih zamud pri prevozih, zaradi spremembe relacije vožnje.

Avtobus bo vozil po obstoječem voznem redu le da bo v krožišču pri starem kinu spremenil smer vožnje nazaj proti Velenju in peljal mimo Tuša, Kmetijske zadruge, Gorenja in Pesja ter obratno, odvisno od smeri zapore ceste.

Tudi na avtobusni postaji v Pesju bo možno vstopati oziroma izstopati.

V kolikor bo prihajalo do večjih časovnih zamud, bo potrebno spremeniti vozni red za čas trajanja del na omenjenem odseku.

Objavljeno: 30-10-2020