AVTOBUSNI PREVOZI – Ukinitev in zmanjšanje nekaterih relacij

S 23. novembrom 2020 ukinjamo organiziran avtobusni prevoz delavcev na delo in z dela na naslednjih relacijah:

• ŽALEC – PONIKVA – NOP
• GRAŠKA GORA – VELENJE – NOP
• FLORJAN – NOP

Vsi zaposleni na teh relacijah bodo dobili povrnjene stroške prevoza na delo v skladu z veljavno zakonodajo. Dokumentacijo v zvezi s povračilom potnih stroškov mora vsak zaposleni urediti v Kadrovsko splošni službi, od 9. 11. 2020 dalje.

Hkrati vas obveščamo, da na relaciji VELENJE – NOP – VELENJE zaradi sprememb delovnega procesa, s 1. 11. 2020 zmanjšujemo število frekvenc (voženj) in ukinjamo naslednje frekvence (vožnje):

• Relacija VELENJE – NOP se ukinejo frekvence (vožnje) številka 1, 9, 15 in 18.
• Relacija NOP – VELENJE se ukinejo frekvence (vožnje) številka 1, 5, 7, 17 in 20.

Na ostalih relacijah ni sprememb in ostajajo v istem obsegu.

Več informacij v prilogi!

Objavljeno: 29-10-2020