Jašek NOP ima novi napis SREČNO

Zgodovina jaškov Premogovnika Velenje je izjemno bogata, saj smo jih v 145 letih delovanja do zdaj izdelali že dvanajst. Izdelave prvega raziskovalnega jaška se je 11. aprila 1875 lotil Franc Mages, posestnik z Dunaja. Z vrtino v bližini zdajšnjega Jaška Škale je namreč prišel do globine 101,6 metra in naletel na takratni »glavni sloj«. Ta datum tudi obeležujemo kot uradni začetek delovanja Premogovnika Velenje. Poleg uvozno-izvoznih jaškov, s katerimi v jamo Premogovnika Velenje in iz nje prevažamo ljudi in material, delujejo v širši okolici našega pridobivalnega prostora tudi prezračevalni jaški. Ti služijo za nenehen dovod svežega in odvod izrabljenega zraka iz jamskih delovišč in jamskih prog. Aktivnih je v naši jami še vedno več kot 50 kilometrov.

Jašek Nove Preloge

Zaradi nujnosti širjenja jame Premogovnika Velenje proti zahodu so naši predhodniki lokacijo za novi jašek konec sedemdesetih let minulega stoletja poiskali na deponijskem prostoru TEŠ. S strojnim izkopom jaška so začeli 17. oktobra 1978, končali pa so ga februarja 1980. Jašek so v celoti končali 22. januarja 1984, tako da je gradnja skupno trajala 3 leta. To je bil že deseti jašek Premogovnika Velenje. Dobil je uradno oznako Prevažalni jašek Nove Preloge, njegova globina pa je bila 426 metrov. Okoli novega prevažalnega jaška so do konca leta 1986 zgradili še vrsto drugih objektov, potrebnih za nemoteno obratovanje premogovnika. 21. decembra 1986 je bilo nadomestno jamsko središče Nove Preloge (NOP) tudi uradno in svečano predano v uporabo.

Naš največji uvozno-izvozni jašek Nove Preloge, s katerim se vsakodnevno v jamo Premogovnika Velenje in iz nje prevaža okoli tisoč rudarjev in drugih sodelavcev v osnovnem procesu pridobivanja premoga, je sredi letošnjega poletja – točneje 19. avgusta – po več kot 34 letih delovanja dobil tudi novi napis Srečno. Ta je tako kot predhodni nameščen na vrhu stolpa. Po naših željah in predlogih ga je izdelalo podjetje NeoNart, ki je izvedlo tudi strojno montažo, elektropriklop pa je opravila ekipa Jamske elektroslužbe Premogovnika Velenje. Posamezna črka je visoka 1,2 metra, znak s kladivci, ki je sestavni del napisa, pa ima premer 1,8 metra. Napis bo po novem tudi varčnejši, saj so vanj vgrajene LED žarnice. Z njegovo simboliko – rudarskim Srečno! – želimo vsem, ki se po jašku spuščajo več kot 400 metrov globoko, varno delo ter da se zdravi in srečno vrnejo nazaj na površje.

Objavljeno: 05-10-2020