Dva napredovalna stroja GPK obnovili in prodali v Srbijo

V Premogovniku Velenje, kjer smo po mnenju mednarodnih strokovnjakov prepoznani kot eden najsodobnejših premogovnikov za podzemno pridobivanje premoga na svetu, svoje znanje in tehnologijo že vrsto let izmenjujemo in tržimo tudi izven okvirov naše matične države. Do zdaj smo uspešno sodelovali z rudarskimi regijami v Evropi, Rusiji, Gruziji, Turčiji, Indiji, Vietnamu, Indoneziji, Avstraliji in Novi Zelandiji. Zadnja leta smo zelo uspešni predvsem na trgih jugovzhodne Evrope – še najbolj v državah naše nekdanje skupne države. Dobro sodelovanje s srbsko družbo JP PEU Resavica, znotraj katere deluje kar devet rudnikov, smo konec lanskega leta nadgradili s prodajo dveh napredovalnih strojev GPK. Oba stroja, ki smo ju do nedavnega uporabljali v našem premogovniku, smo v remontnih delavnicah hčerinske družbe HTZ v celoti obnovili in revitalizirali ter ju uspešno zmontirali v tamkajšnjih rudnikih RMU Sokobanja in RMU Štavalj.

Oba napredovalna stroja sta bila že precej izrabljena, saj smo v naši jami enega uporabljali od leta 1984, drugega pa od leta 1988. Za remont obeh strojev smo morali pripraviti celovit plan aktivnosti, saj so zmogljivosti v Remontnih delavnicah hčerinske družbe HTZ osredotočene predvsem na potrebe Premogovnika Velenje. Delo smo organizirali tako, da so remonti in redno vzdrževanje premogovniških strojev potekali nemoteno. Načrt za izvedbo del so izdelali strokovnjaki Strojne in elektropriprave dela Premogovnika Velenje. Kljub povečanemu obsegu dela smo oba stroja skupaj z zaposlenimi v Remontni delavnici HTZ uspešno in predvsem pravočasno remontirali ter pripravili za končnega naročnika.

Marca letos smo v rudniku Sokobanja uspešno izvedli montažo, zagon in tehnični pregled prvega stroja, opravili pa smo tudi strokovno izobraževanje tamkajšnjih zaposlenih o uporabi in vzdrževanju stroja. Na začetku letošnjega junija smo uspešno remontirali še drugi stroj. Po uspešni sestavi in preizkusu pri nas smo stroj pripravili za transport in ga dostavili v rudnik Štavalj. Tamkajšnji zaposleni, ki so bili z naše strani o tem predhodno poučeni, so stroj uspešno zmontirali in zagnali. Vsa dela so potekala strokovno in pravočasno ter v skladu s pogodbenimi roki. Tudi tehnična dokumentacija je bila naročniku predana skladno s pogodbenimi in časovnimi obveznostmi.

V Skupini Premogovnik Velenje smo v zadnjih letih uspešno remontirali in v proizvodni proces naročnikov vpeljali več napredovalnih strojev na Slovaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni Gori in v Turčiji, kar predstavlja odlične reference tako za Premogovnik Velenje kot tudi za naše hčerinske družbe.

Objavljeno: 22-07-2020