Izplačilo regresa za leto 2020

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu regresa za leto 2020.

Pravna osnova za izplačilo regresa v družbi Premogovnik Velenje, d. o. o. in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb. V družbi Premogovnik Velenje, d. o. o. je bil izplačan regres za leto 2020 v dveh delih. In sicer: 1. del v višini 400€ po zaposlenem in 2. del v višini 1.297,39€ po zaposlenem oz. v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve v letu 2020. Skupna masa regresa za leto 2020 je znašala 1.958.948,89 EUR.

Objavljeno: 14-07-2020