Skupina Premogovnik Velenje razpisuje kadrovske štipendije in vajeniška mesta za šolsko/študijsko leto 2020/2021

V Premogovniku Velenje vlagamo v mladi rod, saj se že zdaj oziramo v prihodnost, ko bomo naša znanja v vseh družbah Skupine oblikovali v nove programe z visoko dodano vrednostjo. S tem bomo zagotovili delovna mesta tudi za čas, ko bo Premogovnik prenehal z odkopavanjem. Zavedamo se, da praktične izkušnje pomenijo veliko prednost ob zaposlitvi, zato smo dijakom in študentom opravljanje prakse omogočili takoj, ko je bilo mogoče, za šolsko/študijsko leto 2020/2021 pa smo v celotni Skupini razpisali kadrovske štipendije.

V Premogovniku Velenje se skupaj s Šolskim centrom Velenje trudimo, da dijakom nudimo pridobivanje različnih znanj ter da se v našem delovnem okolju dobro počutijo. Ustrezno usposobljen kader že vrsto let pridobivamo predvsem iz nabora svojih štipendistov, ki jih preko opravljanja obvezne prakse spremljamo že v času šolanja. Zavedamo se, da so praktične izkušnje v času izobraževanja dobra popotnica za zaposlitev, zato smo praktično izobraževanje dijakom in študentom omogočili takoj, ko je bilo mogoče. Da zdravje vseh, ki so vključeni v delovni proces, ne bi bilo ogroženo, smo sprejeli številne ukrepe za zmanjšanje širjenja virusa, vseskozi pa upoštevamo priporočila vseh pristojnih institucij. Nad upoštevanjem ukrepov s strani dijakov in študentov bdijo dobro usposobljenimi mentorji in inštruktorji, ki so z njimi ves čas opravljanja prakse.Veseli nas, da v tem času v družbah Skupine Premogovnik Velenje nismo zabeležili nobenega primera okužbe.

Za šolsko/študijsko leto 2020/2021 smo v družbah Skupine razpisali kadrovske štipendije. Kandidatom v programih geostrojnik rudar in geotehnik, ki se bodo prvič vpisali v prvi letnik, bomo podelili dvakratni znesek osnovne štipendije, v programih strojni mehanik in elektrikar pa bomo omogočili izvajanje vajeništva. Razpis kadrovskih štipendij je objavljen na spletni strani Premogovnika Velenje na povezavi http://www.rlv.si/si/za-medije/sporocila-za-medije?id=1942.

S praktičnim izobraževanjem dijakov in študentov, za katerega prejmejo plačilo, štipendiranjem, brezplačnimi učbeniškim skladom, avtobusnimi prevozi in malico ter zaposlitvijo po končanem izobraževanju bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj na področju rudarstva, strojništva in elektrotehnike potrebujemo usposobljene, inovativne in zavzete zaposlene. Že danes smo usmerjeni v prihodnost, saj ta narekuje prestrukturiranje celotne Šaleške doline in prehod v ogljično nevtralno družbo. Obstoječa znanja želimo oblikovati v nove programe z visoko dodano vrednostjo, da bomo zagotovili delovna mesta tudi za čas, ko bo Premogovnik Velenje prenehal z odkopavanjem.

Fotografijo dijakov pri delu v Premogovniku Velenje je posnel Miran Beškovnik.

Objavljeno: 18-06-2020