Nadzorni svet Premogovnika Velenje

Nadzorni svet Premogovnika Velenje, d. o. o., je na svoji redni seji, ki je potekala v petek, 12. junija 2020, sprejel naslednje sklepe o imenovanju:

  • imenovanje dr. Janeza Rošerja za generalnega direktorja Premogovnika Velenje za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Štiriletni mandat mu je začel teči z dnem 13. 6. 2020;
  • imenovanje mag. Mojce Letnik za direktorico Premogovnika Velenje za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Štiriletni mandat ji bo začel teči z dnem 1. 12. 2020 in
  • predhodno soglasje skupščini odvisne družbe k imenovanju Nine Mauhler za direktorico HTZ Velenje, I. P., d. o. o., za mandatno dobo štirih let. Štiriletni mandat ji začne teči dne 22. 6. 2020.

Objavljeno: 16-06-2020