MAG. MARKO MAVEC ODPOKLICAN S FUNKCIJE GENERALNEGA DIREKTORJA PREMOGOVNIKA VELENJE

Nadzorni svet Premogovnika Velenje, d. o. o., je na današnji redni seji sprejel sklep o odpoklicu generalnega direktorja Premogovnika Velenje mag. Marka Mavca, ki pomeni predčasno prenehanje mandata z 29. 5. 2020. Generalni direktor PV mag. Marko Mavec je bil s položaja razrešen skladno z določili akta o ustanovitvi in pogodbe o zaposlitvi. Nadzorni svet PV je na današnji seji potrdil tudi Letno poročilo za poslovno leto 2019.

Za začasnega generalnega direktorja Premogovnika Velenje je nadzorni svet družbe z današnjim dnem imenoval dr. Janeza Rošerja, dosedanjega vodjo priprave dela v Premogovniku Velenje, ki je v podjetju zaposlen od leta 2010.

Janez Rošer je doktor znanosti s področja geotehnologije. Od leta 2011 je zunanji sodelavec za področje rudarsko-geodetskih merjenj na Šoli za strojništvo, geotehniko in okolje na Šolskem centru Velenje, od leta 2018 pa je tudi docent na Oddelku za geotehnologijo, rudarstvo in okolje na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani.

Objavljeno: 29-05-2020