PODALJŠANJE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI NAD 30 DNI

Vlada Republike Slovenije je 24. marca letos sprejela Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID – 19. Odlok prinaša ukrep, da bolniška odsotnost (v nadaljevanju bolniški stalež (4 ali 8 ur)) tudi po 30 dneh ugotavlja izbrani osebni zdravnik in v tem času ne Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

To pomeni, da delodajalec in delavec s strani omenjenega zavoda ne prejmeta odločbe o predpisanem trajanju bolniškega staleža. Datum o predpisanem trajanju bolniškega staleža posameznik prejme ustno s strani svojega osebnega zdravnika.

Zaradi navedenega je dolžnost delavcev, ki jim bo osebni zdravnik podaljšal bolniški stalež, da trajanje bolniškega staleža TAKOJ javijo na 03 899 67 04 ali preko el. naslova bolniska@rlv.si in neposrednemu vodji.

ZAPOSLENI-2020

Objavljeno: 05-05-2020