COVID-19 – Preventivni ukrepi – maj 2020

Skladno z rahljanjem ukrepov proti širjenju koronavirusa na ravni države smo v družbah Skupine Premogovnik Velenje sprejeli SLN10/20 KSN1, ki smo vam ga posredovali pred prazniki.

Kljub omilitvi določenih ukrepov vas prosimo, da se tudi v prihodnje držite vseh navodil, ki izhajajo iz zgoraj omenjenega SN, ter vseh do zdaj sprejetih na ravnidržave in podjetja.

Več navodil najdete v prilogi.

COVID-ukrepi-maj-2020

Objavljeno: 05-05-2020