Premogovnik Velenje odprodaja rastlinjak v Šoštanju

Premogovnik Velenje odprodaja poslovno nepotrebno premoženje – rastlinjak s pripadajočim zemljiščem v Šoštanju, za katerega je objavljen javni razpis. Z namenom osredotočenja na osnovno dejavnost je Premogovnik do zdaj že odprodal hotela, poslovne prostore, stanovanja, deleže v nekaj družbah, izvajanje gostinske dejavnosti pa je predal zunanjemu izvajalcu.

Premogovnik Velenje je objavil javni razpis za odprodajo zemljišča in rastlinjaka v Šoštanju. Predmet prodaje je montažni rastlinjak z opremo, površine 500 m2 in zabojnik s pripadajočim ograjenim zemljiščem v izmeri pbl. 2.900 m2 ter vsemi pripadajočimi komunalnimi priključki. Rastlinjak je bil zgrajen leta 2012 in se nahaja na Kajuhovi cesti v Šoštanju. Objekt je zasnovan sodobno in je skoraj v celoti avtomatiziran. Vsebuje avtomatsko termostatsko prezračevanje, ki deluje v odvisnosti od notranje temperature, vključno s senzorji za dež in veter. V notranjosti so potopne namakalne mize, v drugem delu pa je nameščena tudi namakalna rampa z razprševanjem in dognojevanjem, ki deluje avtomatsko, z nastavitvijo časa namakanja. Rastlinjak je ogrevan s štirimi toplovodnimi kaloriferji, priklopljenimi na toplovodno omrežje. Zabojnik v izmeri 9 m x 2,4 m je opremljen tudi s pisarniškim prostorom in sanitarijami. Za oba objekta je urejeno gradbeno in uporabno dovoljenje, zemljišče je po namenski rabi stavbno zemljišče.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani družbe na http://www.rlv.si/si/dezinvestiranje/1605 (rok za zbiranje ponudb je 8. junij 2020 do 12. ure). Dodatne informacije na naslovu natalija.sovic-jelenko@rlv.si.

Še vedno pa poteka javni razpis za odprodajo Športnega centra Jezero, zemljišč Lipa v Velenju ter Podrožnik in Žekovec v Mozirju, Eko srebrne hiše v Ljubljani, Stare elektrarne ter parkirnih mest v objektu Razgledi ob Paki.

Objavljeno: 22-04-2020