Priporočilo SDH o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta

Vsi člani Nadzornega sveta družbe Premogovnik Velenje, d. o. o., so se samoiniciativno odpovedali 30 % prejemkov, do katerih so upravičeni z naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij, in sicer za čas od vključno meseca marca 2020 do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana.

Objavljeno: 09-04-2020