V PREMOGOVNIKU VELENJE KLJUB IZREDNIM RAZMERAM NADPOVPREČNI REZULTATI

Premogovnik Velenje sodi med gospodarske družbe, ki opravljajo dejavnost, ki je ključnega pomena za delovanje države. Zaradi tega smo svojo dejavnost tudi v teh zahtevnih časih organizirali tako, da zagotavljamo nemoteno proizvodnjo premoga, ob tem pa vsekakor upoštevamo priporočila vseh pristojnih institucij za zmanjševanje hitrosti širjenja epidemije. Kljub temu da smo za zajezitev in preprečevanje širjenja koronavirusa v celotni Skupini Premogovnik Velenje sprejeli številne ukrepe, ki so usklajeni s Službo za korporativno varnost HSE, smo letošnji marec zaključili nadpovprečno.

V jami Premogovnika Velenje trenutno delujeta dva odkopa, kar je pri nas že nekajletna stalnica. Z obeh odkopov v teh dneh pridobivamo dobrih 13.000 ton dnevne proizvodnje premoga, kar zadošča za potrebe Termoelektrarne Šoštanj. Doseganje načrtovane proizvodnje premoga pa je v veliki meri odvisno tudi od pravočasne priprave odkopnih polj, za katere pri nas skrbijo zaposleni na številnih pripravskih deloviščih. Ti se za doseganje zastavljenih ciljev med sabo vseskozi dopolnjujejo in usklajujejo – velikokrat tudi z nadpovprečnimi napori in zalaganji.

Marca izdelali kar 781 metrov jamskih prog

»Operativni plan izdelave jamskih objektov v Premogovniku Velenje je marca znašal kar 775 metrov, kar je bil zelo zahteven načrt,« je povedal vodja Proizvodno-tehničnega področja in glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje Gregor Uranjek. »Marsikdo je bil pri tej številki morda tudi nekoliko skeptičen, a vendarle je začetna skepsa v nadaljevanju meseca popuščala, optimizem pa vedno bolj naraščal. Zaposleni na pripravskih deloviščih so z vsakim naslednjim dnem v doseganje plana vedno bolj verjeli in ga na koncu tudi dosegli. V 23 delovnih dneh smo tako izdelali 771 metrov novih prog in 10 metrov pretesarb, pri tem pa smo vgraditi kar 20.583 segmentov ločnega podporja. Poleg tega smo v odvoznih progah obeh delujočih odkopov izdelali tudi dve sidrni barieri. V navedenem delovnem procesu je bilo udeleženih 278 zaposlenih. Pri tem je treba upoštevati tudi dejstvo, da smo zastavljeni načrt dosegli kljub vsem ukrepom, ki smo jih v Premogovniku Velenje vpeljali zaradi preprečevanja širitve koronavirusa. Zaradi teh ukrepov se je tako kot v celotnem podjetju tudi na obratu Priprave povečal dnevni manko zaposlenih, kar smo z doslednim sledenjem in prerazporejanjem delavcev med delovišči uspešno zapolnjevali. V Premogovniku Velenje smo več kot 700 metrov novih prog v enem mesecu nazadnje izdelali marca 2012 – takrat smo s 375 zaposlenimi izdelali kar 861,3 metra.«

Pohvala vsem za izjemni dosežek

»Pohvala za izjemni dosežek gre tokrat predvsem vsem zaposlenim v obratu Priprave, saj brez njih in njihovega nadpovprečnega napora takšnega rezultata ne bi mogli doseči,« je zaposlene pohvalil tudi generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec. »Posebna pohvala gre tudi zaposlenim na obratu Sanacija, saj so ti kljub povečanemu razhodu vseskozi sledili napredku Priprav, ter zaposlenim v obratih Strojna in Elektroslužba, saj so tamkajšnji zaposleni vse potrebne posege izvedli hitro in kakovostno. Pohvaliti je potrebno tudi zaposlene v Jamskem transportu, ki so ves material pravočasno dostavili na jamska delovišča, posebna pohvala pa gre tudi vsem zaposlenim v obratu Proizvodnja, saj so tamkajšnji zaposleni oba odkopa iz začetnih izjemno zahtevnih pogojev uspešno pripeljali do tega, da zdaj proizvodnja premoga poteka normalno ter je skladna z načrti in s pričakovanji. In pohvala gre pravzaprav vsem tistim zaposlenim v družbah Skupine Premogovnik Velenje, ki v teh časih predano skrbite za nemoten delovni proces in se trudite za to, da zagotavljate tretjino električne energije za potrebe Slovenije, da lahko delujejo bolnišnice, zdravstveni domovi, lekarne idr. pomembne institucije.«

S takšnim pristopom do dela smo zaposleni v Premogovniku Velenje – tako kot že velikokrat v preteklosti – še enkrat dokazali, da smo kos tudi najbolj zahtevnim nalogam, čeprav se pri tem velikokrat spopadamo z nepredvidljivo naravo – v zadnjih tednih, žal, tudi s pandemijo koronavirusa. Še enkrat se je izkazalo, da je za doseganje skupnih ciljev izjemno pomembno sodelovanje na vseh ravneh. Medsebojno sodelovanje in nesebična pomoč pa sta že tradicionalni vrednoti rudarjev in drugih naših zaposlenih, zato kljub novodobnim izzivom v prihodnost Premogovnika Velenje tudi tokrat zremo optimistično.

Foto: Aleksander Kavčnik

Objavljeno: 02-04-2020