Prepustnice – obvestilo

Vlada RS je izdala Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki je stopil v veljavo 30. marca 2020. Omenjeni odlok za zdaj potrdila, ki bi dokazoval nujnost poti, ne zahteva. Policija vseeno svetuje, da ima posameznik ob sebi dokument, ki dokazuje trditev o nujnosti poti v drugo občino.

Zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje, ki imate svoje stalno ali začasno bivališče v drugi občini, svetujemo, da imate kot dokazilo o zaposlitvi v Premogovniku Velenje, ki je lociran v Mestni občini Velenje, pri sebi delovno izkaznico, s katero potrdite upravičenost svoje poti na delo.

Tiste, ki opravljate svoje delo na terenu, pa obveščamo, da bodo v kadrovski službi pripravili posebne prepustnice, ki jih bodo lahko naročili neposredne vodje, zato se, če jih potrebujete, obrnite nanje. Prepustnice vam bomo posredovali preko elektronske pošte ali pa se lahko za prevzem zanje dogovorite preko tel. št. 899-66-57 (v obeh primerih morajo biti predhodno odobrene s strani vaših neposrednih vodij).

Objavljeno: 31-03-2020