PREMOGOVNIK VELENJE JE KLJUČNEGA POMENA ZA DELOVANJE DRŽAVE

Ob upoštevanju priporočil za zmanjšanje hitrosti širjenja virusa zagotavljamo nemoteno oskrbo Slovenije z električno energijo

Premogovnik Velenje sodi med gospodarske družbe, ki opravlja dejavnost, ki je ključnega pomena za delovanje države. Po navodilih Vlade RS in Civilne zaščite RS smo svojo dejavnost organizirali tako, da zagotavljamo nemoteno izvajanje dejavnosti, hkrati paupoštevamo priporočila pristojnega ministra za organizacijo dela, ki bodo prispevala k zmanjšanju hitrosti širjenja virusa. Varnost zaposlenih v družbah Skupine Premogovnik Velenje je bila vedno na prvem mestu in tudi v teh izrednih razmerah je.

»Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj sta kot neločljivo povezani enoti za Slovenijo in njeno oskrbo z električno energijo izjemnega pomena,« poudarja generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec. »Nobena druga tehnologija ta trenutek ne zagotavlja bolj zanesljive oskrbe z električno energijo, zato Premogovnik ne more kar tako »zapreti svoja vrata«. To bi pomenilo, da bi Slovenijaostala brez elektrike – brez te pa ne bi mogli delovati zdravstveni domovi, bolnišnice, komunala …, skratka vsi tisti, ki skrbijo za vse nas. Le ugibamo lahko, kaj bi se zgodilo, če bi bil zadnji potres v Zagrebu močnejši in bi onemogočil delovanje jedrskeelektrarne v Krškem, hkrati pa vemo, da je bila zaradi sušnega obdobja v zadnjih mesecih zmanjšana tudi proizvodnja v hidroelektrarnah. Edini zanesljivi energent, ki je vedno na voljo, tako ostaja naš premog. Čeprav se zavedamo nujnosti prehoda v brezogljično družbo, je Šaleška dolina za Slovenijo nepogrešljiva energetska lokacija, Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj pa družbi, ki omogočata delovanje vseh pomembnih institucij, zato moramo opraviti svoje delo – seveda na varen način, da pri tem ne ogrožamo zdravja naših zaposlenih.«

V družbah Skupine Premogovnik Velenje smo do zdaj sprejeli kar nekaj ukrepov proti širjenju virusni okužb SARS-CoV-2 (COVID-19), nove sprejemamo vsakodnevno. Namestili smo dezinfekcijska sredstva in nove dozirnike razkuževalnih sredstev na več lokacijah, predvsem tam, kjer je pretočnost največja, nabavili smo tako kirurške maske kot maske, ki so primerne za zaščito pred kapljičnimi okužbami,vzpostavili smo novi režim uvoza in izvoza zaposlenih v jamo, omejili številčni  vstop rudarjev v kletko izvoznega stroja, pri vratarnici preko termokamere in termometrov preverjamo morebitno povišano stanje temperature pri zaposlenih, poostrili smo vstopv območje Premogovnika Velenje, odpovedali smo vse nenujne sestanke v podjetju in izven njega, vsa izobraževanja in službene poti, organizirali smo delo na domu za vse tiste, ki imajo to možnost, pripravili smo tri scenarije ukrepanja v izrednih razmerah,upoštevamo vse uredbe s strani države (ukinili smo organiziran prevoz z avtobusi na delo in z dela) in drugo. Izdali smo brošuro za zaposlene »Ukrepi in navodila za nadzor in preprečevanje epidemije v Skupini Premogovnik Velenje«, o aktualnih dogodkih v povezavis pojavom koronavirusa in preventivnimi ukrepi jih vsakodnevno obveščamo preko internih medijev in plakatov. Na zahtevo Ministrstva za infrastrukturo dvakrat dnevno poročamo o vseh posebnostih glede ukrepov, stanja zaposlenih, stanja proizvodnje …

V Premogovniku Velenje obratujeta dva odkopa v dveh različnih področjih jame. Obratovanje dveh odkopov v trenutnem obdobju ni nič posebnega in je za podjetje že nekaj let stalnica, saj na ta način dosegamo zadostno proizvodnjo za potrebe TEŠ. Trenutna dnevna količina proizvodnje premoga z obeh obratujočih odkopov znaša več kot 13.000 tonter se bo v prihodnjih dneh povečala na načrtovanih 15.000 ton dnevne proizvodnje. Stanje na deponiji premoga za dobavo Termoelektrarni Šoštanj znaša več kot 216.500 ton. Glede na dnevno porabo premoga iz minulih dni (približno 6000 ton dnevno) ocenjujemo,da trenutna količina premoga na deponiji zadošča za nemoteno enomesečno delovanje TEŠ-a ter da se bo deponija ob nadaljnjem obratovanju proizvodnje povečevala.

»Vpovezavi z aktualnim dogajanjem glede epidemije koronavirusa imamo pripravljene tri različne scenarije: prvi zajema nemoten potek dela, kot ga izvajamo danes; drugi scenarij predvideva zmanjšanje števila ljudi v ekipah (moštvih) in manjšo intenzivnost delob pojavu manjšega števila obolelih v procesu proizvodnje zaradi koronavirusa in tretji zaustavitev jame v primeru večjega števila obolelih. Za prehod na posamezni scenarij potrebujemo vsaj teden dni za posamezni scenarij,«še dodaja mag. Marko Mavec. »V Premogovniku Velenje je bila varnost zaposlenih vedno na prvem mestu in tudi v teh izrednih razmerah je. Številni ukrepi so sprejeti zaradi tega, da v največji možni meri poskrbimo za vse tiste sodelavce, ki jim naravadela ne dopušča opravljati dela od doma.«

Avtorja fotografij: Miran Beškovnik (jama) in Borut Justin (deponija) 

Objavljeno: 26-03-2020