Krvodajalske akcije prilagojene izrednim razmeram

Zavod RS za transfuzijsko medicino kljub izrednim razmeram potrebuje kri za nujna in neodložljiva zdravljenja.

Zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih ter preprečevanja možnih prenosov bolezni izvajajo prilagojene krvodajalske akcije, na katere bodovabljeni samo krvodajalci tistih krvnih skupin, ki jih potrebujejo. Tiste krvodajalce, ki jih potrebujejo, bodo vabili preko sms vabila, v katerem jih bodo prosili za povratni klic za dogovor o uri prihoda in preverjanju pogojev za darovanje.

Za lažjo organizacijo in izvedbo odvzemov krvi krvodajalce prosijo, da se odzivajo SAMO NA VABILA Rdečega križa in transfuzijske službe.

Zaloge krvi v Sloveniji so se nekoliko zmanjšale, vendar so zadovoljive in z njimi zagotavljajo nemoteno preskrbo s krvjo. Preskrba s krvjo poteka nemoteno in kljub spremembam vabljenja krvodajalcev in naročanja na uro pokrivajo potrebe zdravstva po krvi.

Transfuzijska služba je uvedla dodatne zaščitne ukrepe, s katerimi krvodajalcem in zaposlenim omogočajo varno okolje in varen odvzem krvi. Krvodajalce že po telefonu pred prihodom na odvzem krvi preverijo, če ustrezajo pogojem za darovanje in če nimajo bolezenskih znakov morebitne okužbe. Pred vhodom v prostore, kjer se izvaja odvzem krvi, imajo triažno kontrolno vstopno točko, kjer ponovno preverijo ustreznost.

Krvodajalcem se zahvaljujejo za odziv, razumevanje ter upoštevanje vseh preventivnih zaščitnih ukrepov.

Objavljeno: 24-03-2020