Premogovnik Velenje in HTZ Velenje prodajata večje zazidljivo zemljišče v Velenju

Premogovnik Velenje in hčerinska družba HTZ Velenje kot solastnika prodajata večje zazidljivo zemljišče v Velenju, in sicer v obliki javnega zbiranja ponudb. Zemljišče leži na mirni lokaciji v naselju Lipa (Gorica), k. o. 964, na parcelnih številkah 2397/277, 2397/278, 2397/279, 2397/280, 2397/281, 2397/282, 2397/283, 2397/284, v skupni velikosti 2.912 m2. Izhodiščna (orientacijska) neto ponudbena cena znaša 119.000 EUR.

Po namembnosti je nepozidano stavbno zemljišče znotraj ureditvenega območja mesta Velenje. Na zemljišču je možna gradnja stanovanjskih hiš. V letu 2009 je bilo za 6 enostanovanjskih hiš izdano gradbeno dovoljenje, ki je bilo aktivirano z začetkom gradnje NN elektropriključka. Ostali komunalni vodi oz. možnost priključitve so v bližini. Investitor lahko izvaja gradnjo na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja, kar pa ni pogoj.

Razpisna dokumentacija, obrazci in predstavitveni prospekt so objavljeni na spletni strani: http://www.rlv.si/si/dezinvestiranje/zemljisca/lipa-vzhod–velenje.

Rok za oddajo ponudb je torek, 21. 4. 2020, do vključno 12. ure.

Na podlagi dezinvestiranja poslovno nepotrebnega premoženja, ki ni vezano na osnovno dejavnost pridobivanja premoga, Premogovnik Velenje prodaja tudi zemljišča Podrožnik v Mozirju in Žekovcu, Športni center Jezero in Avtokamp Jezero v Velenju, Staro elektrarno v Velenju, parkirna mesta v objektu Razgledi ob Paki v Velenju ter stanovanja in parkirna mesta v Eko srebrni hiši v Ljubljani.

Objavljeno: 23-03-2020