Odpadki bolnikov z znaki koronavirusa izključno v zabojnik za mešane komunalne odpadke

Odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19 (ali sumom na COVID-19), se lahko odvrže izključno v posodo za mešane komunalne odpadke

Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da odpadki osebe v gospodinjstvu, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19, vključno z materialom za enkratno uporabo, ki ga uporablja bolna oseba in njeni negovalci (na primer rokavice, robci in maske) ter, kadar je to primerno, osebna zaščitna oprema zdravstvenega osebja (v primeru obiska bolnika, če to ni drugače urejeno), odložijo v plastično vrečko za smeti, nameščeno v prostoru.

Plastično vrečko je treba tesno zapreti (zavezati, zalepiti) tako, da raztresanje vsebine odpadkov ni možno. Zaprto vrečo je potrebno nato odložiti v črn/zelen zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in nikakor ne v zabojnike namenjene zbiranju ločenih frakcij odpadkov. Prav tako rokavice iz lateksa ali podobnih materialov, ki se uporabljajo za nakupe ali druge namene, niso embalaža in zato sodijo v črn/zelen zabojnik za mešane komunalne odpadke.
Druge gospodinjske odpadke le lahko odvrže kot običajno.

Podjetja, ustanove in samostojni podjetniki pa morajo tovrstne odpadke ločeno zbirati v posebnem, za to namenjenem zabojniku. Odpadek se tretira kot nevarni infektivni odpadek.

Prilagamo tudi priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Koronavirus-odpadki1.docx

Koronavirus-odpadki.docx

Objavljeno: 18-03-2020