Vozni red vstopa in izstopa iz jame ter avtobusni prevozi na DiK in Glavni izvoz Pesje

V veljavo je stopil novi službeni nalog SLN09-20 KSN1 VOZNI RED rednega in izrednega prevoza ljudi in vrstni red vstopanja v jamo ter iz jame na NOP ter vozni red avtobusnih prevozov na DiK in Glavni izvoz Pesje.

Novi vozni red je časovno prilagojen tako, da je mogoče podaljšati prihode na delo z namenom zmanjšanja gneče pri vstopu v območje NOP in v vrsti za prevoz s prevažalnim strojem GHH na jašku NOP. Zaradi podaljšane priprave na delo je začasno vozni red prilagojen tako, da je čas med uvozom v jamo in izvozom iz jame 7 ur in 30 minut.

Redni uvozi in izvozi NOP bodo potekali po naslednjem razporedu: uvozi za 1/3 med 6.00 in 6.40 (izvozi med 13.30 in 14.10), za 2/3 med 13.45 in 14.05 (izvozi med 21.15 in 21.35), za 3/3 med 21.30 in 21.50 (izvozi med 5.00 in 5.20) ter za 1/4 med 5.55 in 6.00. 5 minut pred rednim uvozom se izvrši vožnja za potrebe menjave organov prevoza jaška NOP ter sedežnice.

Izredni prevozi so namenjeni vsem, ki morajo po službeni dolžnosti predčasno vstopati v jamo, servisne skupine ter nadzorno-tehnično osebje PV, vse pa morajo predhodno odobriti tehnični vodje posameznih obratov. Prvi izredni uvoz bo ob 4.30, nato ob 5.00, sledijo vsako polno uro, razen med rednimi prevozi. Uvoz poslovodij bo ob 7.30. Intervencijske skupine in nadzorno-tehnično osebje s posebnimi pooblastili (tehnični vodje, vodje služb, odgovorni vodje projektov) vstopajo v jamo ob prihodu.

Izredni uvozi za zaposlene, ki delajo na štiri izmene, bodo za 2/4 ob 11.55, za 3/4 ob 17.55 in za 4/4 ob 23.55.

Izredni izvozi za zaposlene z dovolilnicami (predhodna odobritev s strani tehničnih vodij posameznih obratov) in nadzorno-tehnično osebje PV bodo za 1/3 ob 11.30, 12.00 in 12.30, za 2/3 ob 19.15 in 20.15 ter za 3/3 ob 3.00 in 4.00. Izvoz poslovodij bo ob 11.00. Nadzorno-tehnično osebje s posebnimi pooblastili, intervencijske skupine ter poškodovanci in spremljevalci poškodovancev lahko izstopajo ob prihodu pod jašek.  Prav tako je izvoz za posamezne delovne skupine, ki dela izvajajo štiriizmensko, ob njihovem prihodu pod jašek.

Vozni in vrstni red vstopa in izstopa po posameznih obratih oz. službah:

Prva izmena – Proizvodnja štiriizmensko delo ob 5.55, Priprave štiriizmensko delo ob 5.58, Proizvodnja (odkopi, strežniki odkopa, vzdržba, odpraševalne skupine ob 6.00 (izvoz ob 13.30), Priprave, vrtalci ob 6.05 (izvoz ob 13.35), Strežniki mehanizacije (OUTN) ob 6.15 (izvoz ob 13.45), Jamska strojna služba ob 6.20 (izvoz ob 13.50), Jamski transport ob 6.25 (izvoz ob 13.55), Jamska elektroslužba ob 6.30 (izvoz ob 14.00) ter Zračenje in sanacija ob 6.35 (izvoz ob 14.05);

Druga in tretja izmena – Proizvodnja (odkopi, strežniki odkopa, vzdržba, odpraševalne skupine), Priprave, vrtalci, Strežniki mehanizacije (OUTN), Jamska strojna služba, Jamski transport, Jamska elektro služba ter Zračenje in sanacija

Glavni strelci vstopajo/izstopajo s prvim rednim uvozom/izvozom.

Zaposleni se zberejo po skupinah na za to določenih zbornih mestih, razdalja med posamezniki mora biti vsaj 1,5 metra. Dostop na območje jaška je dovoljen samo v skupinah po službah/obratih v spremstvu odgovornega nadzornika ter po navedenem voznem in vrstnem redu.

NA PODROČJE NOP PRIHAJAJTE ZGOLJ 30 MINUT PRED UVOZOM V JAMO.

ZAPOSLENE POZIVAMO K DOSLEDNEMU UPOŠTEVANJU NOVEGA VOZNEGA REDA.

Vozni red avtobusnih prevozov za DiK, Glavni izvoz Pesje in Jašek Škale: odhod avtobusa iz NOP-a na DiK bo za 1/3 ob 6.00, za 2/3 ob 13.45 ter za 3/3 ob 21.30. Prihodi iz DiK-a na NOP bodo za 1/3 ob 13.45, za 2/3 ob 21.30 ter za 3/3 ob 5.15.

Delavcem, zaposlenim na deloviščih DiK, ki imajo organiziran avtobusni prevoz, je koriščenje osebnih prevoznih sredstev prepovedano.

Vsaka kršitev določil tega službenega naloga bo sankcionirana!

Objavljeno: 17-03-2020