Dodatni ukrepi – malice

Dodatni ukrepi proti širjenju virusni okužb SARS-CoV-2 (COVID-19) v času malice za zaposlene v Skupini PV:

Od 16. 3. 2020 dalje Gorenje Gostinstvo ne izvaja več storitve tople malice v jedilnici NOP za zaposlene v Skupini PV. Večina zaposlenih, ki so vezani na administrativna in strokovna dela, dela od doma.

Izdaja hladnih malic se vrši nemoteno ob upoštevanju spodaj navedenih ukrepov:

  • Delavci v Skupini PV, ki delajo delavnicah, lahko malicajo samo v jedilnici NOP in v prostoru prezivnice NOP. Skupno malicanje na delovnem mestu v delavnicah je prepovedano.
  • V čakalnih vrstah pri izdaji malice na hladni liniji in pri malicanju upoštevati varnostno razdaljo vsaj 1 meter do druge osebe (v prostoru so nalepljena varnostna opozorila s skico).
  • Prostor za malico v jedilnici NOP je ustrezno pripravljen (mize in stoli so na oddaljenosti 1 m, prostor je razkužen, prehodi med mizami niso možni).
  • Pri malicanju v prezivnici NOP je potrebno upoštevati varnostno razdaljo vsaj 1 meter do druge osebe (v prostoru so nalepljena varnostna opozorila s skico).
  • Dozator z razkužilom se nahaja pred izdajo malice na hladni liniji.
  • Delavci v administrativnih in strokovnih službah lahko malicajo SAMO na svojem delovnem mestu v pisarni.
  • Skupne malice s sodelavci v pisarnah in delavnicah niso dovoljene.
  • Od ponedeljka, 16. marca 2020, dalje med 10. in 11. uro je linija za izdajo hladne malice zaradi čiščenja in razkuževanja prostorov zaprta.  
  • Delavci, ki delajo v jami, malicajo na običajnem (varnem) mestu v jami, ki jim ga določi vodja ali nadzornik. Upoštevati je potrebno varnostno razdaljo vsaj 1 meter do druge osebe.

Ukrepi veljajo do preklica. Prav tako je potrebno upoštevati vsa interna navodila (SLN08/20 KSN1 Dodatni ukrepi ob pojavu virusa SARS-COV-2), ki ste jih že prejeli, oz. navodila, ki jih izdaja NIJZ.

Služba VZD in Kadrovsko splošna služba 

Objavljeno: 16-03-2020