Ivan Pohorec prejemnik bronastega znaka Civilne zaščite

Vodja Službe za varnost in zdravje pri delu ter vodja Rudarske reševalne službe v Premogovniku Velenje Ivan Pohorec je za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči prejel bronasti znak Civilne zaščite Republike Slovenije.

Ob dnevu Civilne zaščite, ki ga obeležujemo 1. marca, je na Brdu pri Kranju že tradicionalno potekala osrednja slovesnost. Na tokratni, ki je bila v ponedeljek, 2. marca 2020, so podelili priznanja zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, poklicnih in prostovoljnih reševalnih sestavov ter posameznikom, skupinam in organizacijam za zasluge in prispevek na področju izvajanja zaščite, reševanja in pomoči v letu 2019. Med prejemniki priznanj je tudi vodja Službe za varnost in zdravje pri delu ter vodja Rudarske reševalne službe v Premogovniku Velenje Ivan Pohorec.

Premogovnik Velenje ima poleg usposobljene Službe za varnost in zdravje pri delu, stalnega nadzora pogojev dela pod zemljo preko varnostno-tehnološkega informacijskega sistema na površini, tudi visoko strokovno, tehnično in fizično usposobljeno Jamsko reševalno četo, ki skupaj z Reševalno postajo tvori Rudarsko reševalno službo. Slednja je, kot Enota za reševanje ob rudniških  nesrečah, pogodbeni partner Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, s strani katere je tudi delno sofinancirana za pripravljenost, opremo in usposabljanje. V Enoto je vključenih 25 reševalcev (4 ekipe po 5 reševalcev, po dve vodji iz štaba reševanja ter vodstvo enote), ima tudi dve ekipi prve pomoči. Vsi reševalci iz Enote so usposobljeni za modul A, kar pomeni reševanje oziroma prevoz s helikopterjem v primeru potrebne intervencije na zahtevo UZRS.

Objavljeno: 06-03-2020