Strokovnjaki Premogovnika Velenje vnovič v hrvaškem Labinu

Premogovnik Velenje je poleg osnovne dejavnosti pridobivanja in zagotavljanja premoga za proizvodnjo elektrike v Termoelektrarni Šoštanj že vrsto let zelo dejaven tudi na drugih, predvsem tujih trgih. Izjemno ponosni smo, da svoje znanje in tehnologijo uspešno tržimo na različnih kontinentih širom sveta. Sodelovali smo z različnimi evropskimi državami, prisotni smo bili tudi v Rusiji in Turčiji, še najbolj pa smo dejavni na območju naše nekdanje skupne države. Z dolgoletnimi izkušnjami na področju podzemnega pridobivanja premoga ter neprecenljivim inženirskim in strokovnim znanjem sodelujemo tudi pri številnih mednarodnih projektih. 

Pred petimi leti začetek uspešnega sodelovanja v Labinu 

Strokovno-tehnična ekipa Premogovnika Velenje je leta 2015 za naročnika, hrvaško mesto Labin, v sklopu projekta Podzemni grad Labin opravila varnostno-tehnični pregled stanja jamskih prostorov in jamomersko izmero profilov na območju rudnikov Labin in Raša, ki so predvideni za muzejsko dejavnost. Takrat smo pregledali tri dele jame, in sicer nadkop Rabac – jašek Podlabin, Krapan – jašek Podlabin in jamske prostore jame Raša. Strokovno in korektno opravljeno delo pri tem projektu nam je odprlo možnosti za nadaljnje sodelovanje. 

Konec lanskega leta vnovični monitoring zračenja

Decembra lani smo v obeh rudnikih opravili vnovični monitoring zračenja jamskih prostorov. Izvedli smo kontrolo jamskih plinov in meritve hitrosti pretoka zraka. Meritve plinov so bile izvedene na ustju jaška Labin in na vhodu nadkopa Rabac. Za določitev pretočne količine zraka smo v posameznih merskih profilih jamskih prostorov izmerili hitrost zračnega toka in presek. V času izvedbe monitoringa zračenja ni bilo zaznanih preseženih maksimalnih dovoljenih koncentracij merjenih plinov. Zaznati je bilo zgolj zrak z nekoliko večjo vsebnostjo vlage, kar pa je pričakovano, saj je vlažnost zraka v jamskih prostorih v tem letnem času povečana.

Nadejamo se nadaljnjega sodelovanja

V Premogovniku Velenje se na podlagi dozdajšnjih pozitivnih izkušenj in odzivov s strani naročnika pri tem projektu nadejamo tudi nadaljnjega sodelovanja. Možnosti sodelovanja vidimo predvsem pri izdelavi idejnih rešitev postavitve muzeja, pri izdelavi glavnega rudarskega projekta muzeja ter tudi pri izvajanju rudarskih del, povezanih z izgradnjo muzejskega kompleksa.

Objavljeno: 02-03-2020