Specialna policijska enota na obisku v Premogovniku Velenje

V sredo, 13. februarja, so bili v Premogovniku Velenje in Termoelektrarni Šoštanj na obisku predstavniki Specialne policijske enote Generalne policijske uprave Republike Slovenije ter predstavnik Policijske postaje Velenje. Goste, ki so nas obiskali na pobudo Službe za korporativno varnost HSE, sta v Premogovniku sprejela in pozdravila generalni direktor mag. Marko Mavec ter vodja Proizvodno-tehničnega področja in glavni tehnični vodja Gregor Uranjek. Za koordinacijo obiska je bil zadolžen vodja Službe za varnost in zdravje pri delu in vodja Reševalne službe Ivan Pohorec. Namen obiska je bil goste seznaniti z okoljem, v katero bi hipotetično morali intervenirati. Med drugim smo ji predstavili organiziranost in delovanje našega premogovnika, delovanje Rudarske reševalne službe ter kako je pri nas poskrbljeno za varnost zaposlenih, opreme in drugega premoženja. V sklopu obiska so si ogledali tudi jamo.

Korporativna varnost je v obeh družbah, ki sta sestavni del skupine HSE, na najvišji možni ravni, kar so potrdili tudi predstavniki specialne policije. Gostje so ob obisku izjavili, da so si delovanje Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj predstavljali drugače, predvsem tako, kot obe družbi prikazujejo preko medijev. Izjemno fascinirani so bili nad delom naših rudarjev ter nad infrastrukturo, ki jo imamo pri nas tako v jami kot tudi izven nje. Navdušeni so bili tudi nad varnostjo, ki je kljub specifičnemu delovnemu okolju v obeh družbah na najvišji možni ravni.

Objavljeno: 24-02-2020