V Premogovniku Velenje razglasili najboljše inovatorje v letu 2019

V četrtek, 13. februarja, smo v Muzeju premogovništva Slovenije že deseto leto zapored organizirali slavnostni zaključek akcije Inovator leta, ki jo že od začetka skupaj pripravljata Premogovnik Velenje in HTZ Velenje, zadnji dve leti pa se je akciji pridružila tudi premogovniška hčerinska družba Sipoteh. Razglasili smo najboljše inovatorje po doseženi gospodarski koristi in izračunu enkratnih nagrad, najboljše promotorje inovacijske dejavnosti ter najboljše organizacijske enote in najboljša področja v minulem letu.

V akciji Inovator leta 2019 je bilo skupaj podanih 175 predlogov. Realizacija koristnih predlogov je 89-odstotna, saj je bilo realiziranih kar 156 predlogov. Skupni rezultat prevzetih koristnih predlogov je v primerjavi z letom 2018 boljši za 7 odstotkov, za 16 odstotkov pa je boljši tudi rezultat realiziranih predlogov. Število inovatorjev je v lanskem letu za 13 odstotkov manjše glede na leto 2018. V lanskoletni akciji je sodelovalo 130 avtorjev in soavtorjev. Izračunana gospodarska korist – prihranek, brez upoštevanja širših pozitivnih učinkov – je v letu 2019 znašala nekaj več kot 1.717.711 evrov. Za izplačilo nagrad avtoricam in avtorjem novih idej in celotni skupini promotork in promotorjev smo porabili 52.772 evrov, kar pomeni 3,07 odstotka izračunane gospodarske koristi, ki jo predstavljajo inovacije.

Generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec: »V Premogovniku Velenje smo vedno bili dobri inovatorji. Nenazadnje smo kot inovatorji tudi svetovno znani – predvsem po naši Velenjski odkopni metodi, ki je plod našega lastnega inženirskega znanja in razvoja, kot taka pa je edinstvena tudi v svetovnem merilu. Vesel sem, da se v našem premogovniku še naprej trudimo biti inovativni in vedno boljši. Temu pričajo številne inovacije naših sodelavcev. Danes je priložnost, da se jim za njihovo inovativno razmišljanje in prispevek podjetju tudi zahvalimo. Oni so tisti, ki nas vse skupaj ženejo, da delamo bolje, drugače in da smo nenazadnje tudi učinkovitejši. Res je lepo je delati z nekom, ki ima vedno nove ideje in si želi spremembe.«.

Vodja inovacijske dejavnosti v Skupini Premogovnik Velenje dr. Sergej Jamnikar je tudi sam zaprisežen inovator, zato zaposlene vseskozi spodbuja k inovativnemu razmišljanju in prijavi koristnih predlogov. »Ponosen sem na vse naše inovatorje, saj se postavljajo ob rame največjim proizvajalcem masovnih izdelkov v naši regiji. Naših izdelkov ne proizvajamo v količinah, ki bi zagotavljale večje dobičke, saj smo specializirani za opremo, ki jo potrebujemo za naš osnovni proces pridobivanja premoga – to opremo pa vseskozi nadgrajujemo predvsem s predlogi in izboljšavami naših sodelavcev.«

Bojan Zorko, koordinator Inovacijske dejavnosti v družbi HTZ Velenje: »Naš cilj je ustvariti miselna okolja, ki bodo reševala težave in izzive na inovativen način in s tem prispevala k boljšemu delovanju procesov. Vsak presežek v razmišljanju – inovativnosti znamo tudi nagraditi, zato vabimo vse tiste, ki se še niste vključili v naše inovacijsko gibanje, da to čimprej storite. Veseli bomo vsake nove ideje – koristne novosti!«

NAJBOLJŠI PROMOTORJI
Tretjeuvrščeni promotor Silvo Pečovnik je prevzel 35 koristnih predlogov, od katerih je bilo 36 koristnih predlogov realiziranih, gospodarska korist realiziranih predlogov pa znaša 48.900 €. Drugouvrščeni promotor Klemen Mevc je prevzel 16 koristnih predlogov, od katerih je bilo 11 realiziranih, gospodarska korist realiziranih predlogov pa znaša 331.200 €. Najboljši promotor inovacijske dejavnosti v letu 2019 je Franjo Mazaj, ki je prevzel 27 koristnih predlogov. Realiziranih je bilo 29, gospodarska korist realiziranih predlogov pa znaša 1.171.700 €.

NAJBOLJŠI INOVATORJI
Tudi v točkovanju za najboljšega inovatorja je vseskozi potekalo zelo napeto tekmovanje. Tukaj imamo dve kategoriji, in sicer inovatorje, ki so lahko s svojimi koristnimi predlogi izračunali tudi gospodarski prihranek, in inovatorje, ki so za svoje koristne predloge prejeli enkratno denarno nagrado. Med inovatorji po izračunu gospodarskega prihranka je tretje mesto zasedel dr. Rolando Koren. Kot avtor je prijavil tri koristne predloge, dva samostojno in enega s soavtorjem. Eden koristni predlog je bil uspešno realiziran. Za realizirani koristni predlog je bila izračunana gospodarska korist v višini 331.200 €. Drugouvrščeni inovator Jože Tevž v letu 2019 ni prijavil koristnih predlogov. Kljub temu pa je bil lani uspešno realiziran koristni predlog, ki ga je skupaj s tremi soavtorji prijavil že v letu 2018. Za realizirani koristni predlog je bila izračunana gospodarska korist v višini 371.800 €. Najboljši inovator v letu 2019 Danilo Rednjak je v lanskem letu prijavil en koristni predlog. Realiziral je tri koristne predloge prijavljene že v leta 2018, od tega dva s tremi soavtorji z enakim odstotkom udeležbe in enega z enim soavtorjem, eden koristni predlog z devetimi soavtorji pa je v postopku realizacije. Za vse tri realizirane koristne predloge je bila izračunana gospodarska korist v višini 382.900 €.

Že drugo leto zapored pa smo podelili tudi nagrade najboljšim inovatorjem po izračunu enkratnih nagrad. Gre za inovatorje, ki so bili uspešni pri realiziranih predlogih, za katere ni bilo mogoče izračunati gospodarskega prihranka, zato so bili za realizirane predloge nagrajeni z enkratnimi nagradami. V skupni razvrstitvi je tretje mesto zasedel Dragan Čivić, ki je prijavil dva koristna predloga s soavtorji. Oba sta bila realizirana in nagrajena z enkratno nagrado v višini 1.470 €. Drugouvrščeni inovator v tej kategoriji Simon Koradej je prijavil štiri koristne predloge, tri samostojno in enega s soavtorjem. Vsi predlogi so bili uspešno realizirani. Za realizirane koristne predloge je bila izračunana enkratna nagrada v višini 1.380 €. Najboljši inovator po sistemu izračuna enkratnih denarnih nagrad v letu 2019 je Sašo Tajnik, ki je prijavil devet koristnih predlogov s soavtorji. Vsi predlogi so bili uspešno realizirani, zanje pa je bila izračunana enkratna nagrada v višini 2.020 €.

NAJBOLJŠE PODROČJE
V kategoriji najboljše področje v letu 2019 so priznanje za tretje mesto prejele Splošne storitve HTZ. Dosegli so 14,4 točk. V ta rezultat je vključeno 18 prevzetih koristnih predlogov, 13 realiziranih koristnih predlogov in 12.200 € izračunane gospodarske koristi. Nagrado za drugo mesto je prejel Remont in vzdrževanje HTZ. Inovatorji tega področja so dosegli rezultat 60,5 točke, v katerega je vključeno 57 prevzetih koristnih predlogov, 58 realiziranih koristnih predlogov in 85.900 € izračunane gospodarske koristi. Nagrado za najboljše področje na področju inovativnosti za leto 2019 je prejelo Proizvodno-tehnično področje Premogovnika Velenje. Dosegli so 208,5 točke, v kar je vključenih 57 prevzetih koristnih predlogov, 49 realiziranih koristnih predlogov in 1.619.600 € izračunane gospodarske koristi.

NAJBOLJŠA ORGANIZACIJSKA ENOTA
V kategoriji za najboljšo organizacijsko enoto na področju inovativnosti za leto 2019 je tretje mesto osvojila Jamska strojna služba Premogovnika Velenje, s 15 prevzetimi in 10 realiziranimi koristnimi predlogi ter z 331.200 € izračunane gospodarske koristi. Drugo mesto je dosegla Elektro služba Premogovnika Velenje z 9 prevzetimi in 4 realiziranimi koristnimi predlogi ter s 443.600 € izračunane gospodarske koristi. Najboljša organizacijska enota na področju inovativnosti za leto 2019 je Strojna služba Premogovnika Velenje z 21 prevzetimi koristnimi predlogi, 26 realiziranimi koristnimi predlogi ter s 728.100 € izračunane gospodarske koristi.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

Objavljeno: 15-02-2020