Premogovnik Velenje predstavlja poklice, ki jih potrebuje danes in po prenehanju odkopavanja premoga

V Skupini Premogovnik Velenje lani več kot 200 novih zaposlitev in 65 štipendistov

V družbah Skupine Premogovnik Velenje za nemoteno delovanje potrebujemo ustrezen kader na področju rudarstva, strojništva in elektrotehnike. Delovna mesta z visoko dodano vrednostjo bomo zagotovili tudi za čas, ko bo Premogovnik prenehal z odkopavanjem premoga. Za lažjo odločitev, kam po končani osnovni šoli, se nam pridružite na informativnih dnevih Šolskega centra Velenje, ki bodo 14. in 15. februarja 2020. Predstavili vam bomo poklice, ki zagotavljajo štipendijo in zaposlitev po končanem izobraževanju.

Svoje sodelavce smo v Skupini Premogovnik Velenje že od nekdaj skrbno izbirali in tudi v prihodnosti jih bomo, saj bomo za uresničitev jasne vizije potrebovali usposobljene, inovativne in zavzete zaposlene. Na področju rudarstva, strojništva in elektrotehnike smo v letu 2019 zaposlovali v celotni Skupini PV – v matični družbi smo za potrebe proizvodnega procesa zaposlili 31 pripravnikov štipendistov in 41 novih sodelavcev, v družbah HTZ Velenje 86, RGP 28, Sipoteh 5 in PLP 10 novih sodelavcev; med posameznimi družbami je bilo tudi nekaj prezaposlitev. Trend zaposlovanja oz. nadomeščanja upokojenih sodelavcev bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj za zagotavljanje stabilne proizvodnje potrebujemo ustrezen kader.

Potrebe po rudarskih poklicih, kot so geostrojnik rudar, geotehnik, mehatronik operater, strojnih mehanik, strojni tehnik, elektrikar in elektrotehnik, izkazujemo z zagotavljanjem štipendij. V šolskem letu 2019/2020 ima Premogovnik 44 štipendistov v rudarskih, strojnih in elektroprogramih. Od tega smo v letošnjem šolskem letu podpisali 15 novih štipendijskih pogodb. Družba HTZ ima 19 štipendistov, od tega 10 novih. Štipendijo sta podelili tudi družbi Sipoteh in RGP. Skupaj s Šolskim centrom Velenje se trudimo, da dijakom nudimo pridobivanje različnih znanj, osebnostno zorenje in razvijanje v skladu z njihovimi željami ter sposobnostmi. Tudi v prihodnje bomo skrbeli za to, da se bodo dijaki v našem okolju dobro počutili in da bodo v prijetnem, ustvarjalnem in delovnem duhu preživeli svoje izobraževalne dni.

Ustrezno usposobljen kader že vrsto let pridobivamo predvsem iz nabora svojih štipendistov, ki jih preko opravljanja obvezne prakse spremljamo že v času šolanja. Izgrajen imamo sistem vzgajanja lastnega kadra s pomočjo dejavnosti praktičnega usposabljanja, ponašamo pa se tudi z dobro usposobljenimi mentorji in inštruktorji. Te praktične izkušnje pomenijo veliko prednost ob zaposlitvi. Štipendistom v rudarskih programih poleg kadrovske štipendije nudimo številne ugodnosti: nagrado za uspešnost pri praktičnem pouku, plačilo jamskega dodatka, plačilo praktičnega usposabljanja z delom, brezplačen učbeniški sklad, brezplačen avtobusni prevoz in malico, plačan zdravniški pregled in zaposlitev po končanem izobraževanju (večina dobi službo zelo hitro, 5 najboljših takoj).

Že danes smo usmerjeni v prihodnost, saj ta narekuje prestrukturiranje celotne Šaleške doline in prehod v brezgoljično družbo. Obstoječa znanja želimo oblikovati v nove programe z visoko dodano vrednostjo, da bomo zagotovili delovna mesta tudi za čas, ko bo Premogovnik Velenje prenehal z odkopavanjem.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko spletne strani www.rlv.si, elektronskega naslova majda.lampret@rlv.si ali telefona 03 899 64 47.

Pridružite se ekipi vrhunskih strokovnjakov in 145-letni tradiciji odkopavanja premoga v Šaleški dolini, ki tudi v prihodnje ostaja ena od strateških energetskih lokacij.

SREČNO!

Kandidatom v programih geostrojnik rudar in geotehnik, ki se bodo prvič vpisali v prvi letnik, bomo podelili dvakratni znesek osnovne štipendije.

Premogovnik Velenje vabi 14. in 15. februarja 2020 na informativne dneve Šolskega centra Velenje, na katerih vam bodo predstavili poklice na področju rudarstva, strojništva in elektrotehnike, ki jih potrebujejo za nemoteno delovanje danes in po odkopavanju premoga. Informativni dnevi bodo v prostorih MIC-a (Medpodjetniškega izobraževalnega centra) na Koroški cesti 62/a v Velenju.

Objavljeno: 11-02-2020