PREMOGOVNIK VELENJE PRODAL POSLOVNI DELEŽ V DRUŽBI RGP

Premogovnik Velenje skladno z Razvojnim načrtom izvaja poslovno prestrukturiranje družbe. Po odprodaji hotelov, poslovnih prostorov, stanovanj so se v družbi odločili tudi za odprodajo 56,9-odstotnega poslovnega deleža v družbi RGP, ki ga je kupila družba Dravske elektrarne Maribor – ta je za nakup namenila 6,9 mio EUR. S podpisom pogodbe je z deležem v višini 86,9 odstotkov družba Dravske elektrarne Maribor postala večinska lastnica družbe RGP, saj je že pred omenjenim nakupom imela v družbi 30-odstotni delež.

Ob družbah Premogovnik Velenje, Termoelektrarna Šoštanj in Soške elektrarne Nova Gorica so Dravske elektrarne Maribor junija 2019 postale družbenik podjetja RGP. Po zadnji spremembi poslovnih deležev bo imel Premogovnik Velenje 4 odstotni delež, Dravske elektrarne Maribor 86,9 odstotka, Termoelektrarna Šoštanj 5,1 odstotka in Soške elektrarne Nova Gorica 4,0 odstotke.

»Skladno z Razvojnim načrtom  Skupine Premogovnik Velenje poteka poslovno prestrukturiranje družbe. Na področju odprodaje dolgoročnih finančnih naložb je bila prodaja v preteklosti delno že realizirana. Prodani so bili poslovni deleži v družbah Golte, Erico in Karbon. Premogovnik Velenje je bil imetnik skupno 60,9-odstotnega poslovnega deleža v lastniški strukturi družbe RGP, po prodaji pa še vedno ohranja 4-odstotni poslovni delež. Glede na sprejete poslovne usmeritve skupine HSE in s ciljem doseganja čim bolj racionalnega delovanja družb nas veseli, da se poslovni delež prodaja znotraj skupine HSE, saj bomo lahko zmanjšali obseg naročanja zunanjih izvajalcev gradbenih in drugih storitev. RGP kot vedno bolj prepoznavno in uspešno gradbeno podjetje lahko storitve ponudi po konkurenčni ceni, dela pa so izvedena dobro in kakovostno,« je poudaril generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec.

»RGP, d. o. o., je družba, specializirana za infrastrukturno dejavnost in razpolaga s specifično opremo ter znanji, skladnimi s trenutnimi in načrtovanimi dejavnostmi družbe Dravske elektrarne Maribor. Dravske elektrarne Maribor so z družbo RGP pri nekaterih projektih sodelovale že do sedaj, kot je na primer ohranjanje energetskega potenciala reke Drave in izgradnja nadomestnega cestišča preko jezu Markovci. Z načrtovano realizacijo novih projektov pa vidimo možnosti nadgradnje sodelovanja ob hkratni poenostavitvi nekaterih aktivnosti in postopkov,« je ob podpisu pogodbe povedal direktor Dravskih elektrarn Maribor Andrej Tumpej. Ob tem je izpostavil, »da družba RGP dobro posluje, predstavljeni načrti pa napovedujejo dobro poslovanje, tako pri projektih znotraj Skupine HSE kot na trgu tudi v prihodnje.«

»Dravske elektrarne Maribor so za družbo RGP v obdobju zadnjih dveh let znotraj skupine HSE na področju internih projektov predstavljale največjega naročnika gradbenih del in tudi projekcije za prihodnja leta kažejo podobno situacijo. Nakup poslovnega deleža družbe RGP s strani Dravskih elektrarn Maribor je še toliko pomembnejši, saj so pred nami zahtevnejši energetski projekti (vetrne elektrarne, fotovoltaika, hranilniki električne energije idr.), ki jih načrtujejo v DEM,« je povedal direktor družbe RGP Anton Žagar.

Več informacij o družbi RGP, d. o. o., je dostopnih na povezavi www.rgp.si.

Objavljeno: 24-12-2019