SRDIT bo v prihodnjem mandatu vodil mag. Drago Potočnik

Na 24. srečanju stanovskih kolegov ob godu sv. Barbare – zavetnice rudarjev – v Ljubljani je Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov izbralo novo vodstvo. V prihodnjem mandatu ga bo vodil naš sodelavec iz Premogovnika Velenje, vodja Tehničnih služb, mag. Drago Potočnik. Prizadeval si bo za mednarodno povezovanje in dvig strokovnosti članstva. Obenem se bo zavzemal tudi za sodelovanje v nacionalni politiki, ki pokriva področji rudarstva in geotehnologije, ter za posodobitev zakonodaje in podzakonskih aktov s teh področij.

Objavljeno: 06-12-2019