Preboj tunela v Kopru

Družba RGP je na dan sv. Barbare, 4. decembra 2019, na Muzejskem trgu v Kopru izvedla preboj iz tunela, ki so ga zgradili, v gradbeno jamo, kjer družba CGP izvaja gradbena dela za postavitev nove garažne hiše v Kopru.

Tunel, ki obsega 45 m2 površine in dolžine dobrih 20 metrov, se nahaja v izredno zahtevni geološki hribini, ki jo sestavljajo prepereli fliši in glina z nekaj peščenjaka. Nad tunelom je tudi izredno malo nadkritja, saj je do Belvederske ceste manj kot 4 metre hribine.

Pri izdelavi tunela so v družbi RGP v zelo zahtevnih montangeoloških pogojih izkopali 1000 m3 hribine, v primarno podgradnjo so vgradili 14 ton jeklenega ločnega podporja, 3 tone armaturne mreže, 150 m3 betona in preko 300 IBO-sider.

Objavljeno: 06-12-2019