Področje sanacije ugreznin ne ogroža nikogar

Premogovništvo v Šaleški dolini poteka že več kot 144 let. V tem času se je zaradi posledic rudarjenja močno spremenila celotna površina pridobivalnega prostora, zaradi česar so tudi nastala vsa jezera v tej dolini. V Premogovniku Velenje si vseskozi prizadevamo, da področje sanacije ugreznin sproti urejamo in saniramo. Večji del celotnega območja je urejen do te mere, da danes omogoča različne prostočasne in športne aktivnosti. V to je bilo vloženih veliko truda in sredstev, ki jih Premogovnik Velenje zagotavlja zgolj iz lastnih virov, ki neposredno vplivajo na ceno premoga.

Zadnje čase se predvsem na strani lokalne skupnosti in civilne iniciative Šoštanja poraja nekaj dilem in vprašanj glede območja med Velenjskim in Družmirskim jezerom. Poudariti želimo, da vse aktivnosti na področju sanacije ugreznin potekajo skladno z načrti, zato ne vidimo razloga po nepotrebnem ustvarjanju napetosti in preplaha v javnosti. Kot smo že večkrat pojasnjevali tako v medijih kot tudi različnim javnostim (med drugim tudi Občini Šoštanj in civilni iniciativi), trenutno stanje na območju med Velenjskim in Družmirskim jezerom za nikogar ne predstavlja nikakršne grožnje. Kljub temu želimo z dodatnimi pojasnili, ki sledijo v nadaljevanju, ovreči dileme in pomisleke glede tega vprašanja.

Področje sanacije ugreznin med jezeroma saniramo skladno s projektom, v katerem so izračuni in analize varnosti izdelane za predvideno končno širino območja med jezeroma, ki z upoštevanimi varnostnimi faktorji znaša najmanj 150 metrov. To pomeni, da razdalja med jezeroma ne sme biti manjša kot 150 metrov – do katere zagotovo ne bomo prišli niti do konca odkopavanja. Trenutna najmanjša širina območja med jezeroma znaša 360 metrov. Manjše vodne akumulacije na tem območju predstavljajo plitke depresije, zapolnjene z vodo, ki ne vplivajo na stabilnost območja.

Glede na obdobno povečano dinamiko odkopavanja pod tem območjem ter občasno zmanjšano dobavo stranskega produkta Termoelektrarne Šoštanj, imenovanega stabilizat, prihaja do manka materiala, ki ga delno nadomeščamo z zemeljskimi izkopi. Manko stabilizata je bil predviden, saj smo z družbo DARS že v fazi projektiranja 3. razvojne osi dogovorili, da bodo viški materialov uporabljeni na področju sanacije ugreznin, kar je bilo zapisano že leta 2013 v Uredbi o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug. V poletnem času smo izvajali dodaten dovoz zemeljskega izkopa v višini 6.790 kubičnih metrov z območja gradnje Logističnega centra Arja vas. Vnos smo izvajali na osnovi Okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje.

Z novimi odkopi v jami v naslednjih mesecih ne bo neposrednega vpliva na to območje, zato bomo v tem času območje med jezeroma prednasipali in sanirali plitve depresije, zalite z vodo. S tem bomo teren pripravili na nove odkope.

Po izredni seji, na kateri je bila obravnavana omenjena problematika, smo člane in članice Sveta Občine Šoštanj povabili tudi na ogled področja sanacije ugreznin.

Objavljeno: 29-10-2019