Premogovniku Velenje bronasti priznanji za najboljše inovacije SAŠA regije v letu 2019, družbi HTZ priznanje za prispevek na področju inovativnosti

Premogovnik Velenje se je odzval na razpis Gospodarske zbornice Slovenije in Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice za najboljše inovacije v Savinjsko-šaleški (SAŠA) regiji v letu 2019. Za inovaciji Uporaba daljinskega zaznavanja za monitoring rudniškega površja in objektov ter Reorganizacija in optimizacija jamskega transporta in logistike je prejel bronasti priznanji, družba HTZ za inovacijo IDAS – indikator delovanja analognih senzorjev pa priznanje za prispevek na področju inovativnosti.

Gospodarska zbornica Slovenije in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) že 20. leto zapored nadaljujeta s projektom Podelitve priznanj inovacijam v SAŠA regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. Premogovnik Velenje je na razpis za najboljše inovacije v letu 2019 prijavil dve inovaciji ter za obe na slovesnosti, ki je bila 27. maja 2019 v Hotelu Paka v Velenju, prejel bronasti priznanji. Družba HTZ je za inovacijo IDAS – indikator delovanja analognih senzorjev prejela priznanje za prispevek na področju inovativnosti.

Nosilci inovacije Premogovnika Velenje Uporaba daljinskega zaznavanja za monitoring rudniškega površja in objektov (Remote sensing mine monitoring – RSMM) so dr. Janez Rošer, mag. Aleš Lamot, Gril Rok in Jaka Hrast. Obrazložitev projekta: RSMM je napreden sistem opazovanja površja in objektov na rudniških območjih, ki poleg standardnih geodetskih tehnik zajema tudi metode daljinskega zaznavanja, kot so aerofotogrametrija, lasersko skeniranje in radarska interferometrija. Omogoča zajem velike količine merskih podatkov, ki so bistvenega pomena pri spremljanju vplivov odkopavanja na površino, izgradnji in monitoringu infrastrukture, izdelavi projektne dokumentacije in prostorskih modelov. Sistem omogoča možnost razširitve uporabe na druga rudarska območja in infrastrukturne projekte.

Nosilca inovacije Premogovnika Velenje Reorganizacija in optimizacija jamskega transporta in logistike sta Rolando Koren in Peter Britovšek. Obrazložitev projekta: V Premogovniku Velenje je jamski transport eden izmed najpomembnejših procesov za pridobivanja premoga. Skrbi za prevoz ljudi, dostavo, odstavo in prestavilo materiala ter opreme po jami. Transport izvajamo z visečimi dizel lokomotivami in akumulatorskimi talnimi lokomotivami. Poudarek je na pravočasnem, zanesljivem in varnem transportu opreme ter materiala. Z optimizacijo celotnega delovnega procesa smo v letu 2018 – kljub zmanjšanju števila zaposlenih in podaljšanju transportnih poti – dosegli kar 9,2 odstotno višjo realizacijo kot leto prej. Dodatna vrednost inovacije se z ekonomskega stališča kaže tako v koristi časa kot tudi prostora.

Nosilec inovacije HTZ Velenje IDAS – indikator delovanja analognih senzorjev je Branko Zajc. Obrazložitev projekta: Za preizkušanje analognih senzorjev na kombajnu za odkop premoga ESL-300 je bila izdelana merilna naprava IDAS, ki omogoča preverjanje zanesljivosti delovanja senzorjev na enostaven način. Tester z LED prikazovalnikom prikazuje izhodno napetost na senzorju glede na velikost merjene veličine (tlak, pretok, napetost). Z uporabo indikatorja se je povečala zanesljivost delovanja, skrajšal in pocenil se je postopek preizkušanja v procesu remontiranja in vzdrževanja strojev za pridobivanje premoga. 

V Premogovniku Velenje in HTZ Velenje (lani se je pridružila družba Sipoteh) sicer že deveto leto zapored pripravljamo akcijo Inovator leta, v sklopu katere najboljše inovatorje po doseženi gospodarski koristi in letos prvič tudi po izračunu enkratnih nagrad, promotorje, najboljše organizacijske enote in najboljša področja v preteklem letu počastimo na osrednjem dogodku. Inovacijski dejavnosti namenjamo veliko pozornosti, zato se v naši delovni sredini že tradicionalno ponašamo s številnimi inovatorji, ki so do zdaj prispevali mnogo uporabnih idej in izboljšav.

Objavljeno: 28-05-2019