Premogovnik Velenje odprodaja stanovanja in parkirišča v Eko srebrni hiši

Premogovnik Velenje z namenom osredotočanja na osnovno dejavnost že dalj časa odprodaja poslovno nepotrebno premoženje. Med drugim je odprodal hotela, poslovne prostore, stanovanja, deleže v nekaj družbah, izvajanje gostinske dejavnosti pa je predal zunanjemu izvajalcu. Za odprodajo stanovanj in parkirišč v energetsko učinkovitem objektu Eko srebrna hiša v Ljubljani je objavil javni razpis.

Premogovnik Velenje je objavil javni razpis za odprodajo stanovanj in parkirišč v objektu Eko srebrna hiša, katerih 100-odstotni lastnik je družba HTZ Velenje. Eko srebrna hiša, na Dunajski cesti 144 v Ljubljani, je energetsko učinkovita večstanovanjska stavba, ki porablja minimalno količino energije, hkrati pa izkorišča lastne obnovljive vire energije s sončno elektrarno in spada v najvišji energetski razred A1. Nudi bolj zdravo bivanje in izjemno počutje stanovalcev zaradi neprekinjene izmenjave zraka preko rekuperatorjev s filtri, ki odstranjujejo večje prašne delce ter s tem omogočajo kakovosten zrak v stanovanjih. Predmet prodaje je pet stanovanj v izmeri med 64,50 in 119,70 m2 s pripadajočimi parkirnimi mesti. Na razpolago je še tudi nekaj dodatnih parkirnih mest v podzemnih etažah.

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS, razpisna dokumentacija pa na spletni strani družbe na http://www.rlv.si/si/dezinvestiranje/1409 (rok za zbiranje ponudb je 20. maj 2019). Dodatne informacije na naslovu natalija.sovic-jelenko@rlv.si ali stane.blagotinsek@rlv.si.

Ogledi nepremičnin se bodo po predhodnem dogovoru izvajali v ponedeljek, 13. maja 2019, med 9.30 in 14. uro. Prosimo, da se za termin dogovorite na 03 8996 183 ali kristijan.kolenc@rlv.si.

Objavljeno: 07-05-2019