Prodaja stanovanja

Premogovnik Velenje objavlja razpis za zbiranje ponudb za prodajo stanovanja. Nepremičnina se ponuja v odkup zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje (ali njihovim ožjim družinskim članom). Predmet prodaje je dvosobno stanovanje na naslovu Šaleška cesta 20b, Velenje. Stanovanje se nahaja v 3. etaži stanovanjskega bloka, velikost 48,90 m2. Izklicna cena znaša 42.000 EUR. Rok za oddajo ponudb je petek, 17. 5. 2019. Dodatne informacije so podane v priponkah.

V kolikor do razpisanega roka ne bomo prejeli ustrezne ponudbe, se bo nepremičnina prodala na prostem trgu.

stanovanja-saleska-april-2019

stanovanja-saleska-april-2019-1

Objavljeno: 26-04-2019