Časopis Rudar – na naše delo smo ponosni!

Drugo številko časopisa Rudar v tem letu zaznamuje praznik dela. O delu je v uvodniku razmišljal predsednik Sveta delavcev PV, ki meni, da je za uspešno poslovanje družbe potrebno sodelovanje vseh zaposlenih.

Rubriko Z delom se vse doseže tokrat začenjamo z zapisom o slavnostnem podpisu nove Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije, za katero so pogajanja trajala dobra tri leta. Kakovost za prihodnost je naslov članka, v katerem navajamo izsledke različnih pristopov, s katerimi zagotavljamo učinkovito upravljanje vseh naših procesov. Gostili smo partnerje mednarodnega projekta INESI, s katerim strokovnjaki iščejo rešitve za še večjo učinkovitost in varnost evropske premogovne industrije. Misel, da vedno lahko naredimo boljše, nas je vodila skozi pet izvedb seminarja za nadzorno-tehnično osebje PV, ki je obvezni del rednega letnega preverjanja znanja. V sklopu teh so bila organizirana tudi krajša izobraževanja na temo še bolj jasne in učinkovitejše komunikacije.

O delnem zboru članov Aktiva delovnih invalidov SPV pišemo v rubriki Podjetje smo ljudje. V njej smo zapisali tudi o prejemniku Zlatega znaka Civilne zaščite ter poslanicah obeh sindikatov. Predstavljamo še nekaj sodelavcev, ki so zaposleni na delovnih mestih, brez katerih si nemotenega delovanja SPV brez njihove podpore ne predstavljamo. Na obisku smo bili pri sodelavcu, ki je umetnosti zapisan z velikimi začetnicami.

Tretji polčas zapolnjuje članek o čustveno obarvanem večeru, s katerim so godbeniki zaznamovali častitljivo 100. obletnico delovanja. Pišemo tudi o dveh občnih zborih, in sicer PIGD PV in Kluba upokojencev SPV, ter edinstvenem kulinaričnem dogodku v premogovniškem muzeju. Naša bogata rudarska dediščina je bila povod za pripravo celodnevnega festivala »Knap fest«, ki so ga pripravili dijaki Šolskega centra Velenje. Le-ti so se ob gregorjevem že tradicionalno zbrali ob Velenjskem jezeru in s spuščanjem luči v vodo opozorili na varčno rabo energije.

Objavljeno: 26-04-2019