Premogovnik Velenje dosledno sledi zahtevam standardov

V Skupini Premogovnik Velenje s sistemi vodenja zagotavljamo učinkovito upravljanje vseh procesov, kar potrjujejo notranja in zunanja presoja ter vodstveni pregled. Presojevalci so ocenili, da je celotni sistem vodenja v družbah Premogovnik Velenje ter HTZ Velenje zgleden in da izpolnjujemo zahteve vseh obravnavanih standardov. 

Februarja in marca letos  je bilo v Premogovniku Velenje in HTZ Velenje izvedenih 40 notranjih presoj sistemov vodenja, ki so jih izvedli usposobljeni notranji presojevalci.  Pregled sistemov vodenja s strani vodstev družb je bil izveden v obliki vodstvenih pregledov, ki so bili v začetku aprila. 15. in 16. aprila 2019 je bila v Premogovniku Velenje in družbi HTZ Velenje izvedena zunanja presoja sistemov vodenja po standardih ISO 9001:2015 (sistem vodenja kakovosti), ISO 14001:2015 (sistem ravnanja z okoljem) in BS OHSAS 18001:2007 (sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu).

Vodja Službe za obvladovanje procesov v Premogovniku Velenje Simon Klinc meni, da je v prihodnjih mesecih ključna naloga na področju sistemov vodenja prilagoditev delovanja na zahteve novih standardov, ki sta bila izdana v letu 2018: »To sta standard za sistem varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018, ki zamenjuje dozdajšnji BS OHSAS 18001:2007, ter standard za sistem upravljanja z energijo ISO 50001:2018, ki zamenjuje izdajo standarda iz leta 2011. Prehod na nove zahteve standardov bo izveden v obliki programskih nalog.«

Na zaključnem sestanku je vodja zunanje presoje mag. Dušan Zorc iz Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje izrazil napredek in zadovoljstvo nad zavzetostjo zaposlenih na področju izboljševanja kakovosti: »Integrirani sistem vodenja je učinkovit, odstopanj, ki bi jih morali obravnavati kot neskladnost, ni bilo zaznati. Dokumentacija je zgledno obvladovana. Opazili smo intenzivnejše aktivnosti na področju inovativne dejavnosti. Na kadrovskem področju so postopki in aktivnosti nad tem, kar standard zahteva. Obvladovanje tveganj po procesih je zelo dobro zastavljeno.« Dodal je, da sta bila notranja presoja in vodstveni pregled izvedena na visoki ravni.

Generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob je povedal, da se spopadamo z obilo dokumentacije, ki jo moramo zaradi vpeljanih procesov obvladovati: »Glede na to, da je v naši dejavnosti varnost primarnega pomena, je to še toliko bolj pomembno. Na vseh področjih se trudimo, da se držimo predpisanih zakonov in standardov, tudi kar se varovanja osebnih podatkov tiče. Vsa priporočila, ki so bila podana, pa so več kot dobrodošla, saj se trudimo, da smo iz leta v leto boljši.« 

Objavljeno: 18-04-2019