V Premogovniku Velenje bodo podpisali novo kolektivno pogodbo premogovništva Slovenije

V sredo, 17. aprila 2019, bo ob 10. uri v sejni sobi upravne stavbe Premogovnika Velenje na Partizanski 78 v Velenju potekal slavnostni podpis nove Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije. 

Pogodbo, za katero so pogajanja in usklajevanja trajala dobra tri leta, je s strani delodajalcev vodil generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob. Delodajalce je kot partner in pogajalec zastopala Energetska zbornica Slovenije (EZS). Pogodbo bo s strani delodajalcev podpisal predsednik EZS Marjan Eberlinc, s strani delojemalcev pa predstavniki treh reprezentativnih sindikatov, in sicer Peter Bršek iz Sindikata pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS), Asmir Bečarević iz Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) in Branko Sevčnikar iz Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE).

Objavljeno: 12-04-2019