V Premogovniku Velenje srečanje projektnih skupin MapROC in PICTO

V Premogovniku Velenje med 23.–25. januarjem 2019 poteka srečanje projektnih skupin MapROC (Spremljanje, ocenjevanje, preprečevanje in omejevanje stebrnih udarov in izbruhov plina v premogovnikih) in PICTO (Zmanjšanje tveganj delovnega okolja na odkopih v rudnikih premoga). Gre za projekta, sofinancirana s strani Evropske unije. Goste je sprejel generalni direktor Premogovnika mag. Ludvik Golob.

Premogovnik Velenje v okviru razvojno-raziskovalnega dela išče primerne centralizirane in decentralizirane razpise, pri čemer sodeluje s številnimi mednarodnimi univerzami, inštituti, premogovniki in drugimi podjetji. Med 23.–25. januarjem 2019 v podjetju poteka srečanje partnerjev projektov MapROC in PICTO. Goste – predstavnike Imperial College London, GIG Katowice, RWTH Aachen, IMG-PAN Krakow, Eickhoff in EU komisije – je sprejel generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob. »Premogovnik pri partnerjih uživa ugled modernega in visoko usposobljenega premogovnika, predvsem pa dobrega partnerja, kar dokazuje kakovostno delo pri različnih projektih. Uspešno se prijavljamo na razpise evropskih skladov, ki sredstva namenjajo razvoju in podpirajo napredne tehnologije,« je povedal mag. Golob in dodal, da v podjetju trenutno poteka več projektov, sofinanciranih s strani Evropske unije. 

Pri projektu MapROC (Monitoring, assessment, prevention and mitigation of rock burst and gas outburst hazards in coal mines) gre za spremljanje, ocenjevanje, preprečevanje in omejevanje stebrnih udarov in izbruhov plina v premogovnikih. Projekt, ki traja med letoma 2015–2019, sofinancira evropski Raziskovalni sklad za premog in jeklo (RFCS). Projekt PICTO zajema spremljavo zračilnih parametrov na odkopih in modeliranje stanja, izvedbo razplinjevanja in spremljavo parametrov ter razvoj modelnih rešitev za optimizacijo plinskih stanj med odkopavanjem. Partnerji v projektu, ki traja med letoma 2018–2021, so IMG PAN, GIG, PGG (Poljska), Imperial College (Velika Britanija) in Eickhoff (Nemčija). 

Drugi aktivni projekti, pri katerih sodeluje Premogovnik Velenje, so še METHENERGY PLUS (Zajem metana iz jamskega zraka s pomočjo nanomembran oziroma katalizatorjev), ROCD (Premogov prah – preventiva in kurativa), INDIRES (Jamsko reševanje – razvoj tehnologij in zagotavljanje informacij) ter INESI (Razvoj ekspertnega sistema NOR in sistem optimizacije logistike).

Objavljeno: 23-01-2019