Premogovnik Velenje gostil ravnatelje in svetovalne delavce izobraževalnih institucij

V letošnjem letu v Skupini PV preko 90 novih zaposlitev, po novem letu še 30

Premogovnik Velenje bo za uresničitev jasne vizije tudi v prihodnosti potreboval usposobljene, inovativne in pripadne zaposlene. Danes, v petek, 16. novembra 2018, je zato v svojo sredino povabil ravnatelje in svetovalne delavce okoliških izobraževalnih institucij ter jim skupaj s Šolskim centrom Velenje predstavil potrebe po kadrih in vizijo podjetja. V letošnjem letu je bilo v Premogovniku Velenje 37 novih zaposlitev, v hčerinski družbi HTZ 35 in v RGP 21. Podjetje bo trend zaposlovanja oz. nadomeščanja upokojenih sodelavcev nadaljevalo tudi v prihodnje, saj za zagotavljanje stabilne proizvodnje potrebujemo ustrezen kader. Po novem letu bomo tako v Premogovniku Velenje dodatno zaposlili še 30 ljudi.

»Delo v Premogovniku in naših hčerinskih družbah je še vedno cenjeno in spoštovano. Dejstvo je, da je pri nas zaradi posebnosti našega poklica nekoliko drugačno, kot je to morda kje drugje. Ravno zaradi tega smo svoje sodelavce od nekdaj skrbno izbirali. Skupaj s Šolskim centrom Velenje se trudimo, da bi bil vpis v programe, ki so povezani z rudarstvom, boljši. V tem šolskem letu je prišlo do združitve Šole za rudarstvo in varstvo okolja ter Strojne šole v Šolo za strojništvo, geotehniko in okolje. S tem se programi, ki jih v podjetju potrebujemo, niso spremenili. Še več, ponovno je zaživel program strojni mehanik, za katerega smo se zavzemali in dali pobudo prav mi,« je prisotne nagovoril vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje mag. Bogdan Makovšek. »Zavedamo se tudi, da se vzgoja usposobljenega kadra začne že zelo zgodaj, zato organiziramo »dan odprtih vrat« za devetošolce okoliških osnovnih šol, sodelujemo pri različnih tehničnih delavnicah, smo aktivni partner pri izvedbi informativnih dni, posneli smo promocijski film, ki prikazuje poklice v rudarstvu kot zanimive in obetavne. Štipendisti v rudarskih programih imajo poleg kadrovske štipendije številne ugodnosti (brezplačni prevozi, učbeniki, zdravniški pregledi, možnost subvencioniranja dijaškega doma …). Vsi naši štipendisti opravijo celotno praktično usposabljanje na naših deloviščih oziroma učnih mestih in, kolikor se le da, so vključeni v realno delovno okolje.« 

Gibanje števila zaposlenih, načrt zaposlovanja tako v Premogovniku kot v hčerinski družbi HTZ med letoma 2019–2023, štipendiranje ter problematiko upokojevanja je predstavil vodja Upravljanja s človeškimi viri dr. Vladimir Malenković. »Premogovnik potrebuje za osnovno dejavnost največ delavcev rudarske stroke in v manjšem deležu tudi delavce strojne in elektro smeri. Največ potreb je po delavcih 4. oz. poklicne ravni (70 %) in tehnikov (20 %). Ostale zaposlitve so predvidene za ostala področja, različne stopnje in zahtevnosti del, in NK – nekvalificirana oz. enostavna dela.« 

»Ker na šoli izobražujemo v programih »tehničnih usmeritev«, si tudi v prihodnje želimo dobrega in uspešnega sodelovanja s podjetji ter da bi ustrezno usposobljen kader mladih generacij na trgu potrjeval naše uspešno delo,« je povedal v. d. ravnatelja Šole za strojništvo, geotehniko in okolje Peter Rozman, ki meni, da je sodelovanje med Šolskim centrom Velenje in Premogovnikom odlično. »V preteklih letih smo skupaj razvili resnično dober model izobraževanja novih generacij dijakov in tovrstne izkušnje so nam bile v veliko pomoč pri uvajanju vajeništva. Premogovnik Velenje je bil eden glavnih pobudnikov, da smo v letošnjem šolskem letu še dodatno razširili nabor poklicnih programov, saj smo v začetni letnik vpisali osem bodočih strojnih mehanikov, ki se izobražujejo v vajeniški obliki. Verjamem, da nam bo v naslednjem letu uspelo tovrstno izobraževanje (vajeništvo) vpeljati tudi še v program mehatronik operater in oblikovalec kovin – orodjar.« Rozman je prepričan, da so s strateško načrtovanimi promocijskimi aktivnostmi, v katere se je in se še vedno oz. vedno bolj vključuje tudi Premogovnik, obrnili trend vpisa v rudarske programe: »Smo edina šola  Sloveniji, ki izobražuje za področje rudarstva in zato je naše aktivnosti podprlo tudi pristojno ministrstvo.«

Objavljeno: 16-11-2018