43. srečanje rudarskih reševalnih enot Slovenije

V Premogovniku Velenje se bodo v petek, 19. oktobra 2018, srečale rudarske reševalne enote Slovenije. Srečanje, ki bo že 43. po vrsti, bosta zaznamovala strokovni posvet in rudarska reševalna vaja.

Na strokovnem posvetu bodo svoje poglede poleg strokovnjakov iz Premogovnika Velenje podali še predstavniki Inšpektorata RS za energetiko in rudarstvo, Uprave RS za zaščito in reševanje, Rudnika Trbovlje Hrastnik, Marmorja Sežana, Podzemlja Pece, družbe Petrol Geoterm, Idrije, Marmorja Hotavlje in drugih, z rudarstvom povezanih institucij. Namen posveta bo predstavitev novosti na področju reševanja ter varnosti in zdravja pri delu tehničnemu kadru rudarskih podjetij. 

Rudarska reševalna vaja bo del regijske vaje »Potres – Zahodna Štajerska 2018«. Namen izvedbe vaje bo preizkusiti strokovno usposobljenost rudarskih reševalnih enot za namen reševanja v primeru rudarske nesreče v sodelovanju z interventnimi gasilskimi enotami ter silami za zaščito, reševanje in pomoč. 

Udeleženci vaje, ki bo izvedena na območju Premogovnika Velenje, si bodo lahko ogledali tudi reševalno postajo, dežurni center, dimno komoro in sobo prve pomoči, prikazali pa vam bomo tudi postopek nameščanja dihalnih aparatov.

Objavljeno: 16-10-2018