Premogovnik Velenje na 5. Slovenskem geološkem kongresu

Med 3. in 5. oktobrom 2018 bo v Velenju potekal eden največjih dogodkov s področja geoznanosti pri nas 5. Slovenski geološki kongres. Zaključni dan srečanja se bo odvil v Premogovniku Velenje, kjer bo prisotne pozdravil generalni direktor mag. Ludvik Golob. Po predstavitvi nahajališč lignita v Šaleški dolini si bodo udeleženci ogledali jamo, Muzej premogovništva Slovenije ter področje sanacije ugreznin.

Premogovnik Velenje bo v okviru 5. Slovenskega geološkega kongresa predstavil geološke značilnosti Šaleške doline, vlogo v slovenskem energetskem prostoru ter vplive na okolje in prostor. V Zeleni dvorani upravne zgradbe NOP bo prisotne najprej nagovoril generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob, odgovorni geolog v Premogovniku Dean Papež pa bo predstavil nahajališča lignita v Šaleški dolini. Po razpravi bodo udeleženci imeli možnost ogleda Jame Pesje, Muzeja premogovništva Slovenije, ki predstavlja avtentično okolje rudarjenja na tem območju, Termoelektrarne Šoštanj ter območij z vidnimi posledicami rudarjenja na površini ter ponovno kultiviranih območij. 

Organizatorja kongresa, kjer se bodo srečali predstavniki znanstveno-raziskovalnega področja in uporabniki, katerih delo temelji na geoloških znanjih oz. so končni uporabniki rezultatov geoloških raziskav, sta Geološki zavod Slovenije in Slovensko geološko društvo s partnerji.

Neformalni del kongresa se je začel že danes, 1. oktobra, ko so bile med drugim v Muzeju premogovništva Slovenije na temo mineralnih surovin organizirane delavnice za učence osnovnih in srednjih šol.

Objavljeno: 01-10-2018