Premogovnik Velenje gostil partnerje evropskega projekta Indires

V Premogovniku Velenje smo 18. in 19. septembra 2018 gostili partnerje evropskega projekta INDIRES (INformation Driven Incident RESponse), ki ga sofinancira evropski Raziskovalni sklad za premog in jeklo (RFCS). V projektu, ki obravnava področje informacijske podpore v primeru izrednih dogodkov, je Premogovnik eden od desetih partnerjev.

Premogovnik Velenje je v izvajanje mednarodnih sofinanciranih projektov vpet že dobro desetletje. Uspešno se prijavljamo na razpise evropskih skladov, ki sredstva namenjajo razvoju in podpirajo napredne tehnologije. V okviru evropskega projekta INDIRES (INformation Driven Incident RESponse) potekajo aktivnosti za izdelavo aplikativnih rešitev in opreme, ki se bo uporabljala za določitev ustreznih ukrepov in reševanje v primeru izrednih dogodkov v premogovnikih.  

Delovnega sestanka v Premogovniku Velenje so se udeležili ugledni partnerji iz Poljske, Velike Britanije, Nemčije idr. Goste je uvodoma pozdravil dr. Janez Rošer, vodja JiG- in RR-projektov. 

»Cilji projekta so izdelava ustreznih senzorjev in merilnikov, odpornih na vplive v izrednih razmerah, ekspertnih sistemov za pomoč pri določanju potrebnih ukrepov ter razvoj opreme in naprav, ki se bodo uporabile v izrednih razmerah (komunikacijski sistemi, avtonomna vozila, letalnik, podporni elementi iz kompozitnih materialov …),« je po delovnem srečanju povedal vodja projekta mag. Boštjan Škarja. »Do zdaj smo izvedli analize stanja na tem področju, načrtovanje in modeliranje opreme ter laboratorijske preizkuse. V nadaljevanju projekta sledi izdelava vseh omenjenih aplikacij, naprav in opreme. Projekt se bo zaključil s preizkusom navedenega v realnih razmerah v premogovnih in testnih poligonih.«

Zaradi znanja, izkušenj in sodobne opremljenosti potencialne nevarnosti v Premogovniku Velenje obvladujemo neprimerno bolje kot v preteklosti. Vse pomembne varnostne parametre spremljamo preko Varnostno-tehnološkega informacijskega sistema (VTIS), izdelan imamo Načrt obrambe in reševanja ter imamo dobro usposobljeno Rudarsko reševalno službo.

Udeleženci so v sklopu delovnega srečanja obiskali tudi jamo in si ogledali Muzej premogovništva Slovenije.

Objavljeno: 20-09-2018