Premogovnik Velenje gostitelj partnerjev evropskega projekta Indires

V Premogovniku Velenje bomo 18. in 19. septembra 2018 gostili partnerje evropskega projekta INDIRES (INformation Driven Incident RESponse), ki ga sofinancira evropski Raziskovalni sklad za premog in jeklo (RFCS). Projekt obravnava področje informacijske podpore v primeru izrednih dogodkov.

Premogovnik Velenje je v izvajanje mednarodnih sofinanciranih projektov vpet že dobro desetletje. Uspešno se prijavljamo na razpise evropskih skladov, ki sredstva namenjajo razvoju in podpirajo napredne tehnologije. Eden takšnih je tudi projekt INDIRES (INformation Driven Incident RESponse), ki ga sofinancira evropski Raziskovalni sklad za premog in jeklo (RFCS) in se je začel izvajati julija 2017. 

»Projekt, pri katerem sodelujemo z uglednimi partnerji iz Poljske, Velike Britanije, Nemčije idr., obravnava področje informacijske podpore v primeru izrednih dogodkov, saj je zagotavljanje čim višjih standardov varnosti in zdravja pri delu naša stalnica,« je povedal generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob. »Cilj projekta je raziskovanje in razvoj opreme, ki bo omogočala zbiranje in izmenjavo informacij v primeru morebitne nesreče, saj je eden glavnih izzivov pri tem čim hitrejši in učinkovit odziv. Na delovnem sestanku, ki bo potekal 18. in 19. septembra, bomo pregledali opravljeno delo in dogovorili nadaljnje aktivnosti. V projektu, katerega ocenjena vrednost je več kot 3 mio EUR, je Premogovnik eden od desetih partnerjev.«

Zaradi znanja, izkušenj in sodobne opremljenosti potencialne nevarnosti v Premogovniku Velenje obvladujemo neprimerno bolje kot v preteklosti. Vse pomembne varnostne parametre spremljamo preko Varnostno-tehnološkega informacijskega sistema (VTIS), izdelan imamo Načrt obrambe in reševanja ter imamo dobro usposobljeno Rudarsko reševalno službo.

Objavljeno: 18-09-2018