Premogovnik Velenje gostitelj 43. srečanja rudarskih reševalnih enot Slovenije

V Premogovniku Velenje se bodo v petek, 19. oktobra 2018, srečale rudarske reševalne enote Slovenije. Srečanje, ki bo že 43. po vrsti, bosta zaznamovala strokovni posvet in rudarska reševalna vaja.

Srečanje rudarskih reševalnih enot Slovenije (SRRES) bo izvedeno v dveh delih. Najprej se bodo udeleženci zbrali v Zeleni dvorani upravne zgradbe Premogovnika Velenje, kjer se bo odvil strokovni posvet. Svoje poglede bodo poleg strokovnjakov iz Premogovnika Velenje podali še predstavniki Inšpektorata RS za energetiko in rudarstvo, Uprave RS za zaščito in reševanje, Rudnika Trbovlje Hrastnik, Marmorja Sežana, Podzemlja Pece, družbe Petrol Geoterm, Idrije, Marmorja Hotavlje in drugih, z rudarstvom povezanih institucij. Namen posveta bo predstavitev novosti na področju reševanja ter varnosti in zdravja pri delu tehničnemu kadru rudarskih podjetij. Izdan bo zbornik referatov, podanih na posvetu.

Drugi del srečanja bo predstavljala rudarska reševalna vaja, ki bo del regijske vaje »Potres – Zahodna Štajerska 2018«. Namen izvedbe vaje bo preizkusiti strokovno usposobljenost rudarskih reševalnih enot za namen reševanja v primeru rudarske nesreče v sodelovanju z interventnimi gasilskimi enotami ter silami za zaščito, reševanje in pomoč. Predpostavka vaje bo potres, ki bo povzročil požar v Kompresorski postaji ter stebrni udar v jami Pesje. Le-ta bo vzrok za prehod dimnih plinov skozi jašek NOP na jamska delovišča. V vaji bodo poleg Rudarske reševalne službe in Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje sodelovali še Rudnik Trbovlje Hrastnik, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, Petrol Geoterm, Podzemlje Pece, Marmor Sežana, Marmor Hotavlje, Uprava RS za zaščito in reševanje – Izpostava Celje, Inšpektorat RS za energetiko in rudarstvo, Nujna medicinska pomoč ZD Velenje in Policijska postaja Velenje.

Drugi del regijske vaje, ki bo potekal v organizaciji Ministrstva za obrambo RS, izpostave Celje, bo izveden v soboto, 20. oktobra 2018, v objektu Stara elektrarna na Koroški cesti v Velenju in bo namenjen praktičnemu preizkusu sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

Objavljeno: 14-09-2018