Časopis Rudar – Naj živi nam večno, naš rudarski SREČNO!

Tretja številka časopisa Rudar v tem letu je praznično obarvana saj je pred nami stanovski praznik dan rudarjev, ki je poleg dneva sv. Barbare naš največji praznik. »Za našim Premogovnikom je 143-letna zgodovina. Vzponov in padcev. Več kot 248 mio ton izkopanega premoga. Še vedno je s podjetjem povezanih več tisoč ljudi, če štejemo le najožje člane družin rudarjev, tako da lahko z mirno vestjo zapišem, da z našim »šahtom« še vedno diha celotna Šaleška dolina,« je v uvodniku razmišljal generalni direktor.

Z delom se vse doseže zato se bomo potrudili, da bo letošnji letni načrt proizvodnje kljub zelo zahtevnim pogojem dosežen. O proizvodnih načrtih smo se pogovarjali z vodjem Proizvodnega področja in glavnim tehničnim vodjem PV. Inovacijska dejavnost je živa, saj so avtorji in promotorji v letu 2018 zavihali rokave in svoje ideje iz zamisli prelili v realnost. V februarju in marcu so bile v PV in HTZ izvedene notranje presoje sistemov vodenja, maja pa je začela veljati nova uredba GDPR. V tej rubriki smo zapisali še o premogovniških gasilcih, ki so pomagali pri odstranjevanju posledic neurja s točo v Beli Krajini ter usposabljanju članov Rudarske reševalne službe s helikopterjem.

Podjetje smo ljudje, to dokazujejo krvodajalci čez vse leto, še posebej pa v tednu Rdečega križa Slovenije. Veliko pozornosti smo tokrat namenili zdravju – pišemo o predavanju »Evropski kodeks proti raku: priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku« ter o tem, da je zdravje predvsem v naših rokah. Sodelavec pri katerem smo tokrat bili na obisku pravi, da si vedno želi doseči zastavljene cilje in začeto izpeljati do konca.

Tudi Tretji polčas je zapolnil nekaj strani. Navajamo nekaj naslovov iz te rubrike – Rudarski oktet navdušil v tržaškem zaledju, Počastili dan gasilca, Rudarski reševalci na gasilskem kongresu, Športne igre 2018, Letni zbor članov Športnega društva SPV, Ujeti v trenutku. Objavljamo tudi nove vozne rede organiziranega prevoza na delo in iz dela.

V Rudarju najdete še povabilo na rudarski praznik ter razpis kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2018/2019. Tako, kot je že običaj, tudi tokrat ne manjka priloga Upokojili so se.

Časopis Rudar lahko prelistate na spletni povezavi http://www.rlv.si/si/za-medije/rudar/1641. Prijetno branje! 

Vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje ter upokojenim sodelavkam in sodelavcem čestitamo ob 3. juliju, prazniku rudarjev!

Objavljeno: 22-06-2018