Dogovor vodstva podjetja in socialnih partnerjev glede efektivnega delovnega časa

V torek, 19. junija 2018, so poslovodstvo Premogovnika Velenje in HTZ Velenje ter sindikata SPESS-PV in SPESS – podružnica HTZ podpisali dogovor glede efektivnega delovnega časa. Sindikat SDRES je sodeloval na pogajanjih, vendar k podpisu ni pristopil.    

Skladno s tem se spremenijo tudi organizirani prevozi delavcev na delo in z dela, ki začnejo veljati 4. 7. 2018. Vozni redi so v prilogi.

Poslovodstvo Premogovnika Velenje in sindikat SPESS-PV sta podpisala Aneks št. 31 h Kolektivni pogodbi Premogovnika Velenje, ki začne veljati 1. 7. 2018. 

V efektivni delovni čas delavcev, ki delajo v jami, se šteje tudi čas pohoda na delovišče in čas odhoda z delovišča ter pripravo na delo pred in po zaključku dela – oboje izven jame v skupnem trajanju 15 minut. Zaposleni s polnim delovnim časom v jami vstopajo/izstopajo izmensko v jamo po voznem redu določenim s službenim nalogom.

Vsi ostali zaposleni v jami, ki niso opredeljeni s službenim nalogom, vstopajo/izstopajo, kot je določeno s tem dokumentom. Zaposlenim, katerih je zaradi narave dela potrebna 8-urna prisotnost, se pri vsaki opravljeni dnini prišteje 15 minut. Zaposlenim se z uvedbo EDČ delovni časi in mesta registracij ne spremenijo.

V efektivni delovni čas delavcev, ki delajo na proizvodnih delih zunaj, se šteje tudi čas priprave na delo pred njim in po zaključku dela (preoblačenje v zaščitna sredstva) v skupnem trajanju 5 minut ter čas pohoda na delovišče in čas odhoda z delovišča, v primeru, da lokacija, kjer se delavec preoblači, ni enaka lokaciji, kjer delavec opravlja delo. Zaposleni, ki se jim struktura EDČ spremeni, so zaposleni v delavnicah REM1, REM2, na deponiji, Komunalno vzdrževanje – skupina mizarsko vzdrževanje in na PGM, zaposleni na Komunalnem vzdrževanju ter v OE Kopalnice Pralnica. Zaposleni v OUTN so obravnavani v okviru EDČ PV.

Organizacijske enote, v katerih se EDČ ne spremeni: Studio HTZ, Proizvodnja zaščitnih sredstev, Aquavallis, Ekspedit, Varovanje, Servis reševalne opreme, Glavno skladišče, Informatika, SOP ter vsi zaposleni v ostalih organizacijskih enotah, tehničnih, tehnoloških, komercialnih, administrativnih in podpornih službah, imajo delovni čas in registracijo v obstoječem sistemu.

Prevozi-2018

Objavljeno: 20-06-2018