(Ne)resnice o stavki v Premogovniku Velenje

V javnosti je v zadnjih tednih zaslediti ogromno podtikanj in zavajanj v zvezi s stavko, ki je 17. aprila potekala v Premogovniku Velenje. Poslovodstvo Premogovnika Velenje na čelu z generalnim direktorjem mag. Ludvikom Golobom obžaluje, da kljub nekaj mesec trajajočim pogajanjem z vsemi socialnimi partnerji ni prišlo do podpisa dogovora, saj bi se s tem ne le izognili nepotrebnim napetostim, ampak zagotovo tudi prej prišli do rešitve, ki je dobra za vse vpletene. Obžalujemo, da je sindikat SDRES posegel po skrajnem sredstvu – napovedi stavke – ki je ni podprl niti večinski sindikat. Stavke NI podprlo več kot 95 odstotkov zaposlenih v Premogovniku Velenje – udeležilo se je je zgolj 4,5 % zaposlenih. Tudi če bi ta odstotek preračunali zgolj na zaposlene, vezane na delo v jami, bi to še vedno pomenilo samo 5 %. Da je stavka plačana, mora v njej sodelovati vsaj 30 % vseh zaposlenih.

Odločno in najostreje zanikamo navedbe in namigovanja, da je vodstvo z generalnim direktorjem na čelu oviralo sindikalne dejavnosti v času pred in med stavko ter kakorkoli pritiskalo ali grozilo zaposlenim glede sodelovanja pri opozorilni stavki. Ker pa Premogovnik Velenje ni običajno podjetje, smo bili zaradi specifike naše dejavnosti, organizacije dela ter zagotavljanja varnosti delovnega procesa primorani zaposlene pozvati, da se glede svoje prisotnosti na delu 17. aprila izrečejo s podpisom posebne izjave. Nakup oz. namestitev kamer nima nikakršne povezave s stavko, ampak je del aktivnosti, ki so zahtevane v sklopu novega načrta varovanja objekta posebnega pomena skladno z Uredbo o obveznem organiziranju varovanja, ki je Premogovnik Velenje uvrstila v to kategorijo objektov. Premogovnik Velenje namreč po sklepu Vlade RS sodi med zavezance za obvezno organiziranje varovanja ter mora tako po sklepu Vlade RS vzpostaviti in izvajati vse ukrepe varovanja v skladu s predpisi in standardi stroke. Kamere in druge senzorje, ki opozarjajo na potencialne nevarnosti, imamo razvrščene tudi v jami, saj v nasprotnem primeru ne bi mogli zagotoviti dovolj visoke stopnje varnosti.

Stavkovni odbor SDRES je bil 18. aprila 2018 razpuščen, vse njihove zahteve, naslovljene na poslovodstvi Premogovnika Velenje in HTZ Velenje, pa so bile umaknjene. Vodstvi družb bosta pri nadaljnjih ukrepih tako kot do zdaj delovali v skladu s pravno veljavno zakonodajo. To pomeni, da bo vodstvo Premogovnika Velenje na čelu z direktorjem mag. Ludvikom Golobom preučilo vse elemente dogodka, vseh vpletenih in ukrepe, ki so bili sprejeti pred, med in po opozorilni stavki, ter posledice, ki iz tega izhajajo. Vsakršna bojazen, da bi vodstvo na čelu z generalnim direktorjem, ki prav tako izhaja iz rudarske družine in je že v srednješolskih letih tudi sam začel delati v rudniških rovih Premogovnika Velenje, kakor koli škodovalo delavcem, je povsem odveč.

Izkrivljanje resnice o nezadostnem zagotavljanju varnosti v jami s strani nekoga, ki v letošnjem letu še sploh ni bil v jami, v lanskem letu pa zgolj dvakrat in ga pri stavki ni podprlo niti njegovo nekdanje pripravsko moštvo, je zgovorno samo zase, zato komentar na to sploh ni več potreben. V Premogovniku Velenje so vsako leto opravljeni redni inšpekcijski pregledi – sploh po vsakem izrednem dogodku pa tudi izredni, ki do zdaj niso pokazali nobenih kršitev, iz zapisnikov pa lahko organi pregona razberejo, da dela potekajo v skladu z zakonodajo in internimi pravilniki. 

Nizka raven komuniciranja v pismih podpore s strani različnih sindikatov in zlonamerno širjenje neresnic o kažeta na to, kako daleč so se »podporniki« manjšega sindikata pripravljeni pri tem spustiti. Vrana vrani ne izkljuje oči, saj je Asmir Bećarević osebno za marsikaterega od teh sindikatov hodil pričat na sodišča, zato mu zdaj vračajo podporo. Z nekaterimi, ki so šli v teh pismih predaleč, pa se bomo srečali tudi na sodišču, saj bo Premogovnik Velenje za zaščito dobrega imena uveljavljal vsa razpoložljiva pravna sredstva. 

Po leta 2014 sprejetem Načrtu finančnega in poslovnega prestrukturiranja, ko je bil mag. Ludvik Golob imenovan na mesto generalnega direktorja, potekata v Premogovniku Velenje reorganizacija in sistematizacija novih delovnih mest – kljub izjemno zahtevni likvidnostni situaciji v družbah Skupine Premogovnik Velenje, ko smo morali dokapitalizirati podjetje in je bil Premogovnik tik pred stečajem, pa vendarle v tem času NIHČE od zaposlenih ni izgubil službe, zato so podli očitki generalnemu direktorju s strani nekaterih sindikatov vredni vsega obsojanja in bodo svoj epilog doživeli na sodišču. 

Navedbe, kako velika je bila ta podpora s strani ostalih sindikatov pred vratarnico Premogovnika Velenje, pa je v skladu s tem, koliko zaposlenih je stavkalo – ne enih ne drugih ni bilo za več kot nekaj deset ljudi. Za povrh so predstavnike drugih sindikatov naši zaposleni glasno izžvižgali.

V letošnjem letu smo v Premogovniku Velenje že gostili srečanje Združenja svetov delavcev Slovenije. Ob tej priložnosti so si lahko njihovi predstavniki ogledali delovanje in razmere v našem podjetju. Nad videnim in predstavljenim so bili navdušeni, saj so se lahko od blizu seznanili z razmerami in pogoji za delo ter se na lastne oči prepričali, da je v Premogovniku Velenje za varnost ljudi dobro poskrbljeno. 

Razumemo in spoštujemo avtonomijo in pravice sindikatov, toda o tem, ali je bila stavka zakonita ali ne, in o tem, ali je kdorkoli oviral pravico do stavke, ne more presojati en posameznik, niti mediji, temveč zgolj za to pristojni organi. Če kdo od sodelujočih v stavki meni, da je med stavko prihajalo do nepravilnosti in kršitev, naj ustrezno ukrepa, vodstvo Premogovnika Velenje pa si bo ob podpori poslovodstva HSE še naprej z vsemi močmi in potrebnimi ukrepi prizadevalo za obvladovanje likvidnostne situacije v podjetju.

Objavljeno: 24-04-2018