Na prvi izmeni stavkalo manj kot 60 zaposlenih

SDRES po odločbi Delovnega sodišča v Celju NI reprezentativni sindikat v družbi HTZ

Za danes, 17. aprila 2018, s strani SDRES napovedane opozorilne stavke v Premogovniku Velenje, se je po zadnjih podatkih na jutranji izmeni, ki je sicer številčno najmočnejša, saj predstavlja 450 ljudi v jami in 200 ljudi v režiji, skupaj z Izvršilnim odborom SDRES udeležilo manj kot 60 ljudi (in NE še 200 zaposlenih iz režije, kot so napačno povzeli določeni mediji), vsi ostali so odšli na delo. Delovni proces tako v jami kot zunaj teče nemoteno. 

 »Izredno nizka podpora sindikatu SDRES je zgovorna sama zase, za podjetje pa dokaz, da se večina naših zaposlenih zaveda resnosti situacije, v kateri smo,« je povedal mag. Ludvik Golob, generalni direktor Premogovnika Velenje. »Prav tako se večina zaveda, da je poslovodstvo v preteklih, izjemno zahtevnih štirih letih, ko smo bili tik pred stečajem, skupaj z zaposlenimi, ki so razumeli potrebne ukrepe, ki so izhajali iz Načrta finančnega in poslovnega prestrukturiranja, storila vse, da smo poslovanje stabilizirali. Danes, ko smo zaradi težav v proizvodnji ponovno v težkem likvidnostnem položaju, pa nas bi rad SDRES s svojimi nerealnimi željami ponovno pahnil na rob preživetja oz. celo čez.«

Glede izplačila efektivnega delovnega časa poslovodstvo včeraj kljub usklajevanjem s socialnimi partnerji še ni doseglo dogovora, zato se pogajanja nadaljujejo. Glede izplačila in višine regresa pa so se s socialnimi partnerji dogovorili, da pogajanja tečejo v okviru prenove kolektivne pogodbe za premogovništvo.

»Zaradi očitkov v zvezi z zbiranjem podpisov bi rad ponovno poudaril, da Premogovnik ni običajno podjetje,« je še dodal mag. Golob, »zato smo bili zaradi specifike naše dejavnosti, organizacije dela ter zagotavljanja varnosti delovnega procesa primorani zaposlene pozvati, da se glede svoje prisotnosti na delu 17. aprila izrečejo s podpisom posebne izjave. Potrebno je vedeti, da Premogovnik Velenje po sklepu Vlade RS sodi med zavezance za obvezno organiziranje varovanja ter mora vzpostaviti in izvajati vse ukrepe varovanja v skladu s predpisi in standardi stroke.«

Danes pa so v družbi HTZ Velenje, I. P., d. o. o., prejeli sodbo v kolektivnem delovnem sporu s SDRES glede njegove reprezentativnosti v omenjeni družbi. Delovno sodišče v Celju je razsodilo, da se zavrne predlog predlagatelja SDRES, da je omenjeni sindikat reprezentativen pri delodajalcu družbi HTZ Velenje. Predlagatelj glede števila članov ne dosega cenzusa, predpisanega v ZRS, in v družbi HTZ Velenje ni nikoli imel statusa reprezentativnega sindikata, kot je to v predlogu zatrjeval sam predlagatelj postopka.  

Objavljeno: 17-04-2018