Razpis za prosto delovno mesto

Družba Premogovnik Velenje, d.o.o objavlja prosto delovno mesto:

  • STROKOVNI SODELAVEC (ekonomist)

Pogoj za zasedbo: najmanj VI/2 (UNI) izobrazba, ekonomske smeri. 

Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Osnovna opravila in naloge na delovnem mestu: 

  • načrtovanje finančnih tokov, izdelovanje finančnih analiz, 
  • sodelovanje in usklajevanje s finančnimi institucijami in investitorji ter pripravljanje in izdelovanje strokovnih podlag, 
  • sodelovanje pri revizijah in inšpekcijskih pregledih, spremljanje razvoja stroke, 
  • prenos znanja ter uvajanje novosti na svojem delovnem področju, 
  • izdelovanje, vodenje, vzdrževanje in arhiviranje potrebnih evidenc, zapisov, poročil ter dokumentov svojega področja za notranje in zunanje uporabnike, 
  • izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa ter internimi akti.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, z možnostjo podaljšanja pogodbe za nedoločen čas. 

Vljudno prosimo zainteresirane kandidate, da pošljejo vloge z dokazili do 20. 4. 2018 na naslov: 

Premogovnik Velenje d.o.o.

Kadrovska služba 

(za razpisano prosto delovno mesto Strokovni sodelavec)

Partizanska cesta 78

3320 Velenje

V družbi zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti.

Objavljeno: 16-04-2018