Izjava Premogovnika Velenje pred za jutri napovedano stavko

Za jutri, 17. 4. 2018, je s strani SDRES v Premogovniku Velenje, in HTZ Velenje napovedana opozorilna stavka. Zaradi organizacije dela ter zagotavljanja varnosti delovnega procesa ter varnosti in zdravja delavcev na dan napovedane opozorilne stavke smo bili primorani zaposlene pozvati, da se glede svoje prisotnosti na delu 17. aprila izrečejo s podpisom posebne izjave. Potrebno je vedeti, da Premogovnik Velenje po sklepu Vlade RS sodi med zavezance za obvezno organiziranje varovanja ter mora vzpostaviti in izvajati vse ukrepe varovanja v skladu s predpisi in standardi stroke.

Če delodajalec ne bi razpolagal s podatkom, koliko delavcev bo na navedeni dan prisotnih na delovnem mestu, delovnega procesa ne bi mogel organizirati, še manj pa bi lahko zagotovil varnost delovnega procesa in varnost delavcev na delu, k čemur ga zavezujeta tako delovnopravna in rudarska zakonodaja kakor tudi zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu. 

Z očitki, da je pridobivanje podpisov v neskladju z ustavno pravico posameznika do stavke, se ne strinjamo, saj so se tudi zaposleni v šolstvu pred stavko izrekali o tem, ali bodo stavkali ali ne, da so lahko organizirali svoj delovni proces.

Več kot 70 % zaposlenih v Premogovniku Velenje se je že izreklo, da bo na dan napovedane stavke delalo, 17,6 % zaposlenih je v teh dneh odsotnih zaradi bolezni oz. koriščenja dopusta, tako da doslej ni bilo podpisanih nekaj več kot 12 % izjav. Na podlagi tega bo delovni proces za zaposlene, ki ne bodo stavkali, tekel brez posebnosti.

Glede izplačila efektivnega delovnega časa kljub usklajevanjem danes s socialnimi partnerji še nismo dosegli dogovora, zato se pogajanja nadaljujejo. Glede izplačila in višine regresa pa smo se s socialnimi partnerji dogovorili, da pogajanja tečejo v okviru prenove kolektivne pogodbe za premogovništvo.

Objavljeno: 16-04-2018