Odziv poslovodstva Premogovnika Velenje na napovedano opozorilno stavko stavkovnega odbora SDRES

Sindikat SDRES je za torek, 17. 4. 2018, napovedal dvourno opozorilno stavko zaposlenih v jami Premogovnika Velenje. Poslovodstvo se bo 9. 4. 2018 udeležilo Izvršilnega odbora Sveta delavcev Premogovnika Velenje, na katerem se bodo s predstavniki sveta delavcev dogovorili o sklicu zborov delavcev, ki bodo predvidoma potekali v drugem tednu aprila. Na njih se bodo zaposleni lahko izrekli, ali stavko podpirajo ali ne.

O zahtevah, ki poleg sindikata SDRES zadevajo tudi druge socialne partnerje v Skupini PV, se poslovodstvo pogaja in dogovarja v okviru skupnih pogajanj za spremembo podjetniških in panožnih kolektivnih pogodb.

Objavljeno: 03-04-2018